ВМК‎ > ‎Естафета‎ > ‎

БЗШ №6 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:21 Антоніна Букач
ІНФОРМАЦІЯ

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

про проведення методичної естафети

17 лютого 2014 року методичною радою школи в рамках міської методичної естафети було організовано науково-практичну конференцію «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційного освітнього середовища навчального закладу».

Мета заходу:

·         розкриття особливостей формування та функціонування інформаційно-освітнього простору школи;

·         обмін досвідом використання комп’ютерних технологій у практиці роботи педагогічних працівників;

·         з’ясування впливу рівня інформаційної культури педагогів та учнів на підвищення якості освітнього процесу в школі;

·         визначення ефективних шляхів реалізації провідних науково-методичних проблем школи і міста.

План проведення:

1.      Організаційно-методичне забезпечення інноваційної культури та професіоналізму вчителя в умовах інформаційного освітнього середовища

2.      Практичне застосування вчителями знань та вмінь,  набутих на курсах «Intel. Навчання для майбутнього. (З досвіду використання мультимедійних презентацій, створення електронних порт фоліо, електронних засобів навчального призначення)

3.      Роль самоосвіти педагогічного працівника у формуванні власної інформативної компетентності. (Презентація власних  освітніх сайтів).

4.      Доцільність комплексного застосування ІКТ у навчально-виховному процесі школи І ступеня.

5.      Результативність використання педагогічних програмних засобів при вивченні предметів у профільних класах.

6.      Вплив інформаційних технологій на організацію проектно-дослідницької діяльності учнів на уроках та в позанавчальній роботі.

7.      Шкільна бібліотека – інформаційний та науковий центр навчального закладу.  Інформаційно-комунікаційні технології в роботі шкільної бібліотеки.

8.      Реалізація шкільного проекту «Інформаційно-навчальне середовище школи» як складової перспективної Програми розвитку школи на 2011-2015р.  Інформаційно-освітнє середовище як фактор підвищення якості освіти.

9.    Підсумки проведення методичної естафети.  Прийняття рекомендацій

Напрацюваннями та перспективами розв’язання даних проблем поділилися педагоги: Верис Н.В., Братаненко О.Л., Бойко Т.В., Омельченко Т.В., Григоренко О.П., Шевчук Т.В., Величко В.І., Повстянко О.В., Друзенко Н.В., Довгопола В.І., Сітдікова С.О.

Було прийнято рекомендації методичної естафети, покликані забезпечити вдосконалення та розвиток освітнього середовища школи як необхідної умови підвищення якості сучасного навчально-виховного процесу:

1.      Продовжити роботу педагогічного колективу над формуванням інформаційного освітнього середовища навчального закладу.

2.      Схвалити діяльність творчої групи вчителів «Використання інформаційно-комунікаційні  технологій в навчально-виховному процесі школи»

3.      Адміністрації школи:

§       Постійно дбати про покращення технічного оснащення закладу сучасними інформаційно-комунікаційними засобами навчання;

§       Підвищувати якість навчання та виховання учнів шляхом вільного доступу учнів та педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;

§       Урізноманітнити проведення інноваційних форм методичної роботи в школі по формуванню інформаційної культури педагогічних працівників;

§       Забезпечити високу інформаційну насиченість змісту науково-методичної роботи в школі, залучаючи педагогів до участі у мережевій інтернет-спільноті педагогів міста;

§       Сприяти вдосконаленню системи управління закладом освіти шляхом впровадження автоматизованої системи управління з використанням сучасних мережевих технологій;

§       Дбати про забезпечення школи новими навчально-комп’ютерними комплексами з метою ефективного впровадження Державних стандартів освіти;

§       Наповнювати новими матеріалами віртуальний методичний кабінет школи  з метою організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки вчителів в умовах інформаційного освітнього середовища.

4.      Усім педагогічним працівникам школи:

§  Продовжити широке впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;

§  Брати активну участь у проведенні семінарів, тренінгів, вебінарів, дистанційних курсів з метою підвищення своєї інформаційної компетентності в міжатестаційний період;

§  Продовжувати створення власних мультимедійних презентацій, електронних засобів навчального призначення, методичних посібників та збірників, електронних портфоліо;

§  Постійно дбати про інформаційне наповнення міського освітнього середовища БЦВіКі, Web-сайту школи матеріалами з власного досвіду роботи.

5.       Презентувати кращий досвід педагогічних працівників школи з проблем результативності роботи з розвитку якісної освіти в інформаційному освітньому просторі на міському педагогічному форумі та педагогічній виставці.

Comments