ВМК‎ > ‎Естафета‎ > ‎

БЗШ №21 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:14 Антоніна Букач
Звіт про проведення педагогічної конференції в БЗШ І-ІІІ ступенів № 21 

У рамках міської «Методичної естафети» в БЗШ І-ІІІ ступенів № 21 була проведена педагогічна конференція на тему : «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування освітнього середовища навчального закладу». Підготовка вчителів до конференції дала можливість підвищити фахову майстерність, виявити загальну ерудицію. Під час обговорення теми заходу найбільше зацікавлення присутніх викликало питання про інформаційні ресурси школи та інформаційну культуру як учнів, так і вчителів. Педагоги звернули увагу на важливість забезпечення доступу до інформаційного середовища школи кожному користувачу, а також наголосили на необхідності впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. 

План 
проведення педагогічної конференції «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування освітнього середовища навчального закладу»

1. Використання інформаційно-освітнього середовища у навчальному закладі. Співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій. 
2. Нарощування інноваційного потенціалу освіти – умова розвитку якісної освіти. 
3. Створення умов для забезпечення доступної якісної освіти, незалежно від стану здоров’я учнів. 
4. Підвищення професійної підготовки педагогів як засіб покращення якості освіти. 
5. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі. 
6. Інформація як явище оточуючого нас світу та як один із найголовніших ресурсів суспільства. 
7. Інформаційні ресурси навчального закладу. 
8. Формування інформаційної компетентності та культури вчителя й учня. 

Рішення педагогічної конференції : 
1. Нарощувати інноваційний потенціал освітнього процесу в школі. 
2. Підвищити якість навчально-виховного процесу школи : проводити тижні, декади, місячники педагогічної майстерності. 
3. З 27.01 по 27.02 провести місячник майстрів педагогічної справи з метою популяризації передового педагогічного досвіду. 
4. У березні 2014 року провести засідання шкільного НТУ МАН для обговорення питання використання інформаційного середовища школи у дослідній діяльності. 
5. Протягом навчального року забезпечити участь педагогів у різних формах підвищення кваліфікації з питання функціонування інформаційно-освітнього середовища. 
6. Застосувати можливості новітніх інформаційних технологій як засіб для кращого функціонування дослідницької діяльності у закладі. 
7. Класним керівникам на засіданні методоб`єднань розглянути питання «Виховання громадянина та патріота в системі освіти в умовах глобалізації та відкритості інформаційно-освітнього простору». 
8. Впроваджувати інформаційні технології у навчально-виховний процес з метою підвищення якості освіти. 
9. На уроках інформатики формувати інформаційну культуру та компетентність учнів. 
10. Систематизувати наявні програмні засоби, які використовуються в освітньому процесі. 
11. Провести моніторинги володіння педагогами школи ІКТ-технологіями. 
12. На нараді при директорові проаналізувати структуру інформаційного середовища школи. 
13. Через сайт школи забезпечувати зв`язок усіх учасників освітнього процесу: адміністрації, педагогів, учнів, батьків. 
14. До 01.03 творчій групі «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з обдарованими дітьми» провести тренінг «ІТ-компетентність і професійний розвиток педагогів. 
15. Адміністрації школи відображати матеріали з профільного навчання, виховної роботи, методичної роботи на сайті закладу. 
16. Бібліотекарю школи слідкувати за медіатекою школи. 
17. Забезпечити доступ до інформаційного середовища школи кожному користувачу.
Comments