ВМК‎ > ‎

Естафета


БЗШ №6 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:21 Антоніна Букач

ІНФОРМАЦІЯ

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

про проведення методичної естафети

17 лютого 2014 року методичною радою школи в рамках міської методичної естафети було організовано науково-практичну конференцію «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційного освітнього середовища навчального закладу».

Мета заходу:

·         розкриття особливостей формування та функціонування інформаційно-освітнього простору школи;

·         обмін досвідом використання комп’ютерних технологій у практиці роботи педагогічних працівників;

·         з’ясування впливу рівня інформаційної культури педагогів та учнів на підвищення якості освітнього процесу в школі;

·         визначення ефективних шляхів реалізації провідних науково-методичних проблем школи і міста.

План проведення:

1.      Організаційно-методичне забезпечення інноваційної культури та професіоналізму вчителя в умовах інформаційного освітнього середовища

2.      Практичне застосування вчителями знань та вмінь,  набутих на курсах «Intel. Навчання для майбутнього. (З досвіду використання мультимедійних презентацій, створення електронних порт фоліо, електронних засобів навчального призначення)

3.      Роль самоосвіти педагогічного працівника у формуванні власної інформативної компетентності. (Презентація власних  освітніх сайтів).

4.      Доцільність комплексного застосування ІКТ у навчально-виховному процесі школи І ступеня.

5.      Результативність використання педагогічних програмних засобів при вивченні предметів у профільних класах.

6.      Вплив інформаційних технологій на організацію проектно-дослідницької діяльності учнів на уроках та в позанавчальній роботі.

7.      Шкільна бібліотека – інформаційний та науковий центр навчального закладу.  Інформаційно-комунікаційні технології в роботі шкільної бібліотеки.

8.      Реалізація шкільного проекту «Інформаційно-навчальне середовище школи» як складової перспективної Програми розвитку школи на 2011-2015р.  Інформаційно-освітнє середовище як фактор підвищення якості освіти.

9.    Підсумки проведення методичної естафети.  Прийняття рекомендацій

Напрацюваннями та перспективами розв’язання даних проблем поділилися педагоги: Верис Н.В., Братаненко О.Л., Бойко Т.В., Омельченко Т.В., Григоренко О.П., Шевчук Т.В., Величко В.І., Повстянко О.В., Друзенко Н.В., Довгопола В.І., Сітдікова С.О.

Було прийнято рекомендації методичної естафети, покликані забезпечити вдосконалення та розвиток освітнього середовища школи як необхідної умови підвищення якості сучасного навчально-виховного процесу:

1.      Продовжити роботу педагогічного колективу над формуванням інформаційного освітнього середовища навчального закладу.

2.      Схвалити діяльність творчої групи вчителів «Використання інформаційно-комунікаційні  технологій в навчально-виховному процесі школи»

3.      Адміністрації школи:

§       Постійно дбати про покращення технічного оснащення закладу сучасними інформаційно-комунікаційними засобами навчання;

§       Підвищувати якість навчання та виховання учнів шляхом вільного доступу учнів та педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;

§       Урізноманітнити проведення інноваційних форм методичної роботи в школі по формуванню інформаційної культури педагогічних працівників;

§       Забезпечити високу інформаційну насиченість змісту науково-методичної роботи в школі, залучаючи педагогів до участі у мережевій інтернет-спільноті педагогів міста;

§       Сприяти вдосконаленню системи управління закладом освіти шляхом впровадження автоматизованої системи управління з використанням сучасних мережевих технологій;

§       Дбати про забезпечення школи новими навчально-комп’ютерними комплексами з метою ефективного впровадження Державних стандартів освіти;

§       Наповнювати новими матеріалами віртуальний методичний кабінет школи  з метою організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки вчителів в умовах інформаційного освітнього середовища.

4.      Усім педагогічним працівникам школи:

§  Продовжити широке впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;

§  Брати активну участь у проведенні семінарів, тренінгів, вебінарів, дистанційних курсів з метою підвищення своєї інформаційної компетентності в міжатестаційний період;

§  Продовжувати створення власних мультимедійних презентацій, електронних засобів навчального призначення, методичних посібників та збірників, електронних портфоліо;

§  Постійно дбати про інформаційне наповнення міського освітнього середовища БЦВіКі, Web-сайту школи матеріалами з власного досвіду роботи.

5.       Презентувати кращий досвід педагогічних працівників школи з проблем результативності роботи з розвитку якісної освіти в інформаційному освітньому просторі на міському педагогічному форумі та педагогічній виставці.

БЗШ №20 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:20 Антоніна Букач

17 лютого педагоги БЗШ №20 приєдналися до загальноміської методичної естафети «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу».

Під час конференції вчителі не лише обмінялися досвідом роботи, але й визначили шляхи вдосконалення шкільного інформаційно-освітнього середовища.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

      1.      Інформаційно-комунікаційні технології навчання: стратегія розвитку і досвід упровадження.
2.      Дидактичні особливості інноваційно-комунікаційних та інтернет-технологій.
3.      Педагогічні функції і роль мультимедіа в навчанні.
4.      Інноваційно-комунікаційні та інформаційні технології у процесі викладання іноземних мов.
5.      Підвищення якості самоосвітньої діяльності педагогів шляхом запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
6.      Упровадження нових організаційних форм навчання з використанням ІКТ.
7.      Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу.
8.      Шкільне середовище БЦВікі.
9.     Особливості функціонування шкільного веб-ресурсу (сайти школи і бібліотечно-інформаційного центру, персональні блоги вчителів) як об’єднуючого елементу єдиного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.

Рекомендації

     1.       Забезпечити вихід навчально-виховної  діяльності закладу на якісно новий, вищий рівень розвитку через функціонування єдиного інформаційного середовища школи як поштовху для постійного розвитку та якості освіти .
2.    Під час організації інформаційного середовища школи враховувати співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища.
3.     Раціонально організовувати інформаційний простір школи  через установлення ефективного співробітництва з громадськістю, формування та зміцнення позитивної громадської думки про навчальний заклад та якість його освітніх послуг.
4.       Розробити цілеспрямований комплекс заходів, який сприятиме підвищенню авторитету навчального закладу у його навколишньому оточенні та створенню його позитивного іміджу.
5.        Всебічно висвітлювати освітню, науково-практичну, громадську діяльність навчального закладу, надавати учасникам шкільного освітнього простору  можливість обмінюватися знаннями, творчими ідеями, досягненнями, формами позакласної роботи через шкільний сайт та блоги класів.
6.       Творчій групі вчителів «Використання інформаційних технологій  у  навчально – виховному  процесі» забезпечити організацію та функціонування інформаційного простору школи в рамках сучасного медіасередовища.
7.       Учителям-предметникам систематично працювати над удосконаленням та якісним наповненням особистих портфоліо на БЦВікі та створенням персональних блогів.
8.       Керівникам шкільних методичних об’єднань спільно з учителями систематично наповнювати дидактичний портфель, створювати методичне забезпечення навчального процесу з урахуванням потреб медіапростору закладу.
9.       Передбачити постійний моніторинг ситуації, що складається в середовищі співробітників та учнів закладу, та розробити заходи щодо її контролю та оптимізації.

БСШ №12 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:20 Антоніна Букач

Білоцерківська спеціалізована школа І – ІІІ ст.. №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області

Методична конференція

«Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційно-освітньго середовища в навчальному закладі»

1.      Створення єдиного інформаційного середовища в умовах спеціалізованого навчального закладу.

Вітюк О. П.

2.      Системність використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі як один із пріоритетних напрямків забезпечення якісної освіти.

Прохоровська В. В.

3.      Роль БЦВікі  в ефективному функціонуванні інформаційно-освітнього середовища.

Фомін М.Г.

4.      Наповнення «Методичної скарбнички» школи І ступеня електронними освітніми ресурсами як необхідна умова діяльності інформаційної системи.

Саражинська Н.А.

5.      Використання фондів та мережі Інтернет у бібліотечно-інформаційному центрі закладу з метою забезпечення якісного доступу до необхідної інформації всіх учасників навчально-виховного процесу.

Литвин Н.В.

Завантажити/переглянути рішення методичної конференції

17.02.14 БЗШ №8 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:19 Антоніна Букач

17 лютого 2014 року педагоги Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 взяли участь у міській методичній естафеті «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування  інформаційного  освітнього середовища навчального закладу»

Розглядалися такі питання:

1.       Що таке якісна освіта сьогодні? Створення умов для розвитку якісної освіти.

2.       Інформаційна компетентність як складова професійної майстерності педагога  в контексті модернізації освіти.

3.       Створення єдиного інформаційного простору  - один із пріоритетів розвитку  освіти на якісно новому рівні.

4.       Засоби розширення інформаційного  освітнього середовища в навчальному закладі.

5.       Методичні аспекти формування професійної компетенції педагогічних працівників  в умовах інноваційної освітньої практики.

11.02.2014 БСПМШ №16 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:17 Антоніна Букач

11 лютого 2014 року педагогічний колектив Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ст.  № 16 ім. М.О.Кириленка  взяв участь у міській методичній  естафеті «Створення умов  для розвитку якісної освіти  та функціонування в закладі інформаційно-освітнього середовища»

Під час конференції розглядалися актуальні для навчального закладу питання:

1. Мета та з завдання інформаційного середовища школи.

2.. Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу.

3.Створеня єдиного інформаційного середовища –основний критерій ефективності використання нових інформаційних  технологій в школі.

4.Забезпечення рівного доступу до якісної освіти через впровадження новітніх технологій навчання.

5 Використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

6.Професійна підготовка  учителів до роботи в інформаційному середовищі школи.

На конференції  учасники висловили думку, що головною метою створення такого середовища є забезпечення учасникам навчально-виховного процесу, батькам та громадськості рівного доступу до освітніх та інформаційних ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж та створення умов для реалізації громадянами свого права на освіту

Важливим є розуміння того, що особливої уваги у контексті поставлених завдань потребують педагогічні та управлінські кадри, а саме – питання формування їхньої готовності до роботи в інформаційно-навчальному середовищі. Це передбачає оволодіння освітянами      інноваційними технологіями і тренінговими методиками;  виховними технологіями формування сприятливого соціально-психологічного клімату в групах з метою досягнення позитивних результатів навчання;  психолого-педагогічними технологіями мотивації та адаптації педагогічних працівників до умов інтенсивної самоосвіти .

БЗШ №18 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:16 Антоніна Букач

10.02.2014 БЗШ №3 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:16 Антоніна Букач

10 лютого 2014 року педколектив БЗШ№3 ім. Т.Г. Шевченка взяв участь у міській методичній естафеті «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу».

Під час проведення методичної естафети працювала Школа педагогічної майстерності.

08.02.2014 БЗШ №17 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:14 Антоніна Букач

08.02.2014 року о 9.30 в Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 17 відбулася методична естафета «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу».

Переглянути План проведення та Рішення методичної етафети

БЗШ №21 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:14 Антоніна Букач

Звіт про проведення педагогічної конференції в БЗШ І-ІІІ ступенів № 21 

У рамках міської «Методичної естафети» в БЗШ І-ІІІ ступенів № 21 була проведена педагогічна конференція на тему : «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування освітнього середовища навчального закладу». Підготовка вчителів до конференції дала можливість підвищити фахову майстерність, виявити загальну ерудицію. Під час обговорення теми заходу найбільше зацікавлення присутніх викликало питання про інформаційні ресурси школи та інформаційну культуру як учнів, так і вчителів. Педагоги звернули увагу на важливість забезпечення доступу до інформаційного середовища школи кожному користувачу, а також наголосили на необхідності впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. 

План 
проведення педагогічної конференції «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування освітнього середовища навчального закладу»

1. Використання інформаційно-освітнього середовища у навчальному закладі. Співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій. 
2. Нарощування інноваційного потенціалу освіти – умова розвитку якісної освіти. 
3. Створення умов для забезпечення доступної якісної освіти, незалежно від стану здоров’я учнів. 
4. Підвищення професійної підготовки педагогів як засіб покращення якості освіти. 
5. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі. 
6. Інформація як явище оточуючого нас світу та як один із найголовніших ресурсів суспільства. 
7. Інформаційні ресурси навчального закладу. 
8. Формування інформаційної компетентності та культури вчителя й учня. 

Рішення педагогічної конференції : 
1. Нарощувати інноваційний потенціал освітнього процесу в школі. 
2. Підвищити якість навчально-виховного процесу школи : проводити тижні, декади, місячники педагогічної майстерності. 
3. З 27.01 по 27.02 провести місячник майстрів педагогічної справи з метою популяризації передового педагогічного досвіду. 
4. У березні 2014 року провести засідання шкільного НТУ МАН для обговорення питання використання інформаційного середовища школи у дослідній діяльності. 
5. Протягом навчального року забезпечити участь педагогів у різних формах підвищення кваліфікації з питання функціонування інформаційно-освітнього середовища. 
6. Застосувати можливості новітніх інформаційних технологій як засіб для кращого функціонування дослідницької діяльності у закладі. 
7. Класним керівникам на засіданні методоб`єднань розглянути питання «Виховання громадянина та патріота в системі освіти в умовах глобалізації та відкритості інформаційно-освітнього простору». 
8. Впроваджувати інформаційні технології у навчально-виховний процес з метою підвищення якості освіти. 
9. На уроках інформатики формувати інформаційну культуру та компетентність учнів. 
10. Систематизувати наявні програмні засоби, які використовуються в освітньому процесі. 
11. Провести моніторинги володіння педагогами школи ІКТ-технологіями. 
12. На нараді при директорові проаналізувати структуру інформаційного середовища школи. 
13. Через сайт школи забезпечувати зв`язок усіх учасників освітнього процесу: адміністрації, педагогів, учнів, батьків. 
14. До 01.03 творчій групі «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з обдарованими дітьми» провести тренінг «ІТ-компетентність і професійний розвиток педагогів. 
15. Адміністрації школи відображати матеріали з профільного навчання, виховної роботи, методичної роботи на сайті закладу. 
16. Бібліотекарю школи слідкувати за медіатекою школи. 
17. Забезпечити доступ до інформаційного середовища школи кожному користувачу.

27.01.14 БЗШ №11 Методична естафета

опубліковано 16 лист. 2014 р., 16:12 Антоніна Букач

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 11 БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1-10 of 10