Висторонський В.Г.

1. Начальник відділу інноваційної діяльності Висторонський Владислав Григорович:

1.1. Організовує та контролює інноваційну діяльність НМЦ та закладів освіти, несе персональну відповідальність за результати роботи відділу. Здійснює методичне забезпечення спеціальної педагогіки, інклюзивної освіти, навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх закладів міста. Здійснює керівництво курсовою перепідготовкою вчителів шкіл міста, проводить навчально-методичне консультування учителів різного рівня підготовленості, керівників шкільних методичних об’єднань.  Керує роботою Школи новопризначеного голови ШМО. Виконує організаційно-керівні функції щодо удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації вчителів початкової школи, вчителів образотворчого мистецтва, вихователів ГПД, вчителів - логопедів.

1.2. Організує та керує експериментальною роботою вчителів початкових класів щодо впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів та технологій навчання.

1.3. Надає методичну допомогу учителям початкових класів по робот і за альтернативними та експериментальними посібниками. Здійснює керівництво роботою міських методичних об’єднань вчителів 1-х, 2-х, 3-х і 4-х класів, вчителів образотворчого мистецтва, вихователів ГПД. Координує діяльність ММО цих вчителів з відповідними навчально-методичними кабінетами КОІПОПК.

1.4. Вивчає якісний і кількісний склад учителів цих фахів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної і педагогічної майстерності, здійснює заходи, що сприяють їх підготовці та перепідготовці.

1.5. Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання навчальних предметів у початковій школі, проводить індивідуальні та групові консультації з питань викладання навчальних предметів.

1.6. Консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів та форм викладання навчальних предметів у початкових класах.

1.7. Вивчає рівень викладання предметів у початковій школі, рівень навчальних досягнень учнів школи І ступеня. Організовує моніторингові дослідження рівня знань учнів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань.

1.8. Займається організацією, проведенням і узагальненням матеріалів олімпіад з основ наук серед учнів випускних класів початкової школи та конкурсом знавців української мови ім. Петра Яцика.

1.9. Здійснює відбір учителів початкових класів для участі у конкурсі “Учитель року”, надає їм допомогу у підготовці до конкурсу, надає допомогу вчителям початкових класів, які атестуються у поточному навчальному році.

1.10. Готує і надає експертні матеріали для прийняття відповідних рішень з питань організації навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх шкіл міста.

1.11. Надає допомогу, координує та контролює діяльність методкабінетів БЗШ №№ 15, 19, 20, 23. 


Comments