Семизорова В.В.

8. Методист з дошкільного виховання Семизорова Валентина Володимирівна:

8.1.Забезпечує керівництво науково-методичною роботою в дошкільних закладах освіти міста.

8.2. Організовує та забезпечує роботу методичних об’єднань завідуючих, вихователів-методистів, вихователів, вчителів-логопедів, музичних керівників дошкільних навчальних закладів; проведення оглядів, конкурсів, спрямованих на поліпшення виховної та освітньої роботи у дошкільних закладах.

8.3. Організує та керує експериментальною роботою працівників дошкільних установ із впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів та технологій навчання.

8.4. Організовує і забезпечує хід і проведення атестації педагогів дошкільних закладів.

8.5. Надає допомогу завідуючим ДНЗ, методистам, вихователям в організації й проведенні методичної роботи.

8.6. Вивчає роботу дошкільних закладів освіти з метою удосконалення науково-методичної роботи, координує та організовує діяльність методичних кабінетів ДНЗ, ведення навчально-методичної документації, несе відповідальність за їх комплектацію науково-методичною та педагогічною літературою, спрямовує роботу ДНЗ на вирішення науково-методичної проблеми.

8.7. Здійснює підготовку навчально-методичних питань для їх розгляду на засіданнях науково-методичної ради НМЦ.

8.8. Забезпечує рецензування та редагування методичних розробок навчальних посібників, розроблених педагогічними працівниками ДНЗ.

8.9. Бере участь у тематичних та фронтальних перевірках дошкільних навчальних закладів, експертизі діяльності ДНЗ.

8.10. Вивчає, узагальнює й поширює передовий педагогічний досвід усіх категорій педагогічних працівників ДНЗ.

8.11. Впроваджує через школи перспективного досвіду в практику роботи ДНЗ досягнення психолого-педагогічної науки і передовий педагогічний досвід.

8.12. Планує, організовує, та спрямовує роботу постійно діючих семінарів, занять шкіл новопризначених педпрацівників, бере участь в організації та проведенні конкурсів, конференцій, педагогічних читань.

8.13. Організовує та координує роботу творчих педагогічних об’єднань працівників ДНЗ, відповідає за узагальнення матеріалів їх роботи.

8.14. Розробляє методичні рекомендації щодо організації науково-методичної роботи та поліпшення навчально-виховного процесу в дошкільних освітніх закладах.

8.15. Впроваджує активні форми організації науково-методичної роботи (ділові ігри, тренінги, тощо). Розробляє рекомендації щодо впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи ДНЗ.

8.16. Здійснює заходи щодо організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ. Готує проекти наказів і контролює відвідування курсів.

8.17. Готує експертні матеріали для прийняття відповідних управлінських рішень.

8.18. Організовує і спрямовує роботу щодо пропаганди педагогічних знань серед батьків. Керує роботою міського консультативного центру для батьків та осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.
Comments