Новини‎ > ‎

Засідання університету психолого-дидактичних знань для молодих учителів із проблеми «Комунікативна компетентність. Ненасильницьке спілкування»

опубліковано 11 бер. 2019 р., 05:52 Олена Гайдаєнко
На базі навчально-методичного центру психологічної служби управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 5 березня 2019 року відбулося чергове засідання університету психолого-дидактичних знань для молодих учителів із проблеми «Комунікативна компетентність. Ненасильницьке спілкування». На занятті Коломієць Світлана, практичний психолог ДНЗ № 35, в тренінгових вправах познайомила учасників з технологією ненасильницького спілкування Маршала Розенберга. Чотири кроки ненасильницької комунікації можна використовувати в близьких стосунках, у спілкуванні з колегами, під час переговорів та, навіть, в дипломатичних цілях в міждержавних відносинах. Під час заняття молоді педагоги використовували нові підходи для висловлювання своїх потреб та намагалися слухати іншого з використанням прийомів емпатичного слухання. Компетентність у смисловому значенні охоплює три аспекти: знання, уміння, навички. Термін компетенція широко використовується в наш час там, де йдеться про навчання і виховання. Компетентність– це комплексна характеристика особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психічного розвитку, знання, уміння, навички; має здатність до творчого вирішення завдань, ініціативності, самостійності, самооцінки, самоконтролю; це сформованість інтелектуальних операцій, спрямованість у діяльності, усвідомленість і мотиваційна насиченість. На кожному віковому етапі компетентність має орієнтовні показники розвитку особистості, тобто різні види компетенції. Виходячи з того, що компетентність є складним утворенням, більшість дослідників виокремлюють у цьому педагогічному явищі певні напрями чи групи. Комунікативна компетентність містить три складові: мовну, мовленнєву й соціокультурну. Комунікативна компетенція – комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально – побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування. Формування комунікативної компетенції спрямоване на розвиток культури мовленнєвого спілкування, засвоєння мовленнєвого етикету та етичних норм спілкування. Комунікативна компетентність постає як структурний феномен, що містить як складові цінності, мотиви, установки, соціально-психологічні стереотипи, знання, уміння , навички. 

Університет 05.03


Comments