Новини‎ > ‎

Виставка методичних матеріалів працівників закладів освіти м. Біла Церква

опубліковано 22 бер. 2017 р., 08:03 Олена Гайдаєнко   [ оновлено 23 бер. 2017 р., 06:40 ]

Презентация2.pptx

Концепція «Нова українська школа» розглядає кожну дитину не стільки як об’єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, яка інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності. Поряд з учнями навчаються і їхні наставники. Для сучасного вчителя дуже важливо ніколи не зупинятися на досягнутому, а постійно професійно вдосконалюватися. Праця педагога –  невичерпне джерело для саморозвитку і творчості. Зрозуміло, що неможливо навчити того, чого не знаєш сам. Тому педагоги міста постійно навчаються, удосконалюють свою професійну та методичну майстерність, вивчають досвід колег.

З метою розкриття творчих можливостей керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, створення умов для оновлення змісту освіти, використання в навчально-виховному процесі нових педагогічних ідей, передового педагогічного досвіду, формування інноваційної культури педагогічних кадрів 21 березня 2017 року в рамках щорічної методичної сесії на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста (БЗШ №3, БЗШ №5, БЗШ №7, БЗШ №18, БЗШ №20, БЗШ №21, БНВО «Ліцей-МАН», БСШ №1, БСПМШ №16) проведено виставку-презентацію дидактичних і методичних напрацювань освітян Білої Церкви.

Завданнями виставки є поширення перспективних моделей оновлення змісту загальної середньої і позашкільної освіти; прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику; виявлення й заохочення творчо працюючих педагогічних працівників; систематичне оновлення та  збагачення інформаційного банку даних про інноваційну діяльність закладів освіти й окремих педагогічних працівників; презентація кращих моделей управління закладом освіти. 

У рамках виставки було презентовано більше тисячі робіт педагогічних колективів, творчих груп, методичних об’єднань та працівників загальноосвітніх і позашкільних  навчальних  закладів.  Найбільш  ґрунтовні  наробки  представлені  педагогічними  колективами Б ЗШ № 3,  БЗШ № 6,  БЗШ № 11,  БЗШ № 15,   БЗШ №18, БСШ №19, БЗШ №21, БЗШ №22, гімназії №2, БСШ №1, БСШ №9, БСПМШ №16.

Суспільна потреба спонукає сучасну школу, її вчителів та педагогів-науковців до пошуку нових педагогічних ідей, технологій, методів та підходів, до поширення і запровадження передового педагогічного досвіду. У той же час слід усвідомлювати, що освіта як суспільна інституція, розвиваючись і самовдосконалюючись, змінює свою структуру та зміст, відповідно до змін і відносин, які домінують у суспільстві на даному етапі його історичного розвитку. Усе більше педагогів-дослідників та освітян-практиків звертаються до ідей компетентнісного підходу в освіті як одного з провідних напрямів удосконалення національної системи освіти. Реалізація компетентнісного підходу скеровує школу на формування людини-громадянина, для якого громадянське суспільство стає середовищем, у якому вона сповна зреалізує свої права й свободи, розкриває свої можливості й таланти, таким чином усвідомлено задовольняючи інтереси та потреби суспільства в цілому.

Comments