Новини‎ > ‎

Тиждень педмайстерності вчителів природничо-математичного циклу

опубліковано 25 бер. 2019 р., 03:55 Катя Ярмак   [ оновлено 12 квіт. 2019 р., 01:23 ]

     З метою популяризації передового педагогічного досвіду, пошуку нових ідей, прийомів, форм та методів роботи на сучасному уроці, учителі природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів міста брали участь у міському тижні педмайстерності, який проходив з 18 по 22 березня.

     Педагоги прагнули показати свою майстерність і знання опанованих інтерактивних,проектних та інформаційно-комунікаційних технологій. Найбільш активними у своєму прагненні поділитися своїм педагогічним досвідом в цьому році виявились учителі математики. 

    У БЗШ №18 відбувся відкритий урок у 6-А класі, що працює за технологією «Росток» на тему: «Рівняння». Пономаренко Наталія Григорівна – досвідчений та творчий педагог, для якої любов до предмету, до учнів та освітнього процесу – це справа її життя. Неймовірна відданість справі, щирість та професіоналізм визначали діяльність педагога, а обізнаність, активність й інтерес – школярів. За типологією уроків технології «Росток» – це урок рефлексії, що визначається повторенням, узагальненням, акцентуванням уваги на конкретному освітньому матеріалі.

    Урок був насичений відпрацюванням практичних умінь на повторення прикладів рівносильних перетворень рівнянь, закріплення  алгоритму розв’язування рівнянь різних типів, формування алгоритму рефлексивного мислення. В ході уроку учні самостійно аналізували результати власної діяльності й визначали рівень своєї компетентності. «Своя гра», а саме в такій формі було організовано повторення, вдалася завдяки злагодженій співпраці педагога й школярів.

     На базі БЗШ №  ім. Т. Г. Шевченка було проведено для учнів 7-х класів факультативне заняття з математики у формі засідання креативного клубу на тему «Математичні парадокси  та софізми» вчителем математики Сахненком Андрієм Івановичем.

     Мета заняття полягала в тому, щоб навчити учнів бачити хибно придумані судження при перетворенні виразів, при доведенні, які містять видимість істинності. Для цього учням 7-х класів було запропоновано виконати ряд завдань, при розв’язанні яких учителем було свідомо допущено  помилки. При розв’язуванні завдань були використані формули скороченого множення, теореми про суму кутів трикутника та нерівність трикутника, які вивчаються учнями в навчальній програмі з математики. Помилки з’явились тому, що перетворення виразів були нетотожними, не враховувались властивості геометричних фігур, судження проводились поверхово, було загублено навмисно логічні переходи в процесі розв’язання завдань. Такий підхід в роботі з учнями  сприяє підвищенню інтересу до вивчення математики, акумуляції логічного  мислення, яке вони спрямовують на відшукування помилок, розвиває  вміння структуризувати  власну думку, на основі  відомих фактів  низкою логічних переходів доводити істинність твердження.

      У БСПМШ № 16 Кирдей Ірина Дмитріївна провела відкритий урок в 11-А класі на тему «Похідна функції в прикладних задачах». В основу методики повторення перед ЗНО вивченої раніше теми учитель поклала метод Бенджаміна Блума, відомий в освітній практиці як «Ромашка Блума». Учні формулювали запитання і розв’язували задачі, просуваючись від простого засвоєння знань до глибокого розуміння і творчого застосування. Більшість пропонованих учителем на уроці задач були укладені в форматі ЗНО. Важливим акцентом на уроці було використання документ-камери, яка дозволяє в режимі реального часу транслювати на екран тексти тих навчально-методичних посібників, яких не мають учні. Колеги – вчителі математики шкіл міста – високо оцінили ефективність проведеного заняття та подякували вчителю та учням за гостинність та атмосферу творчості і співпраці на уроці.

      Всі уроки були проведені на високому методичному та науковому рівні із застосуванням сучасних технологій навчання. На своїх уроках педагоги міста майстерно створювали педагогічні ситуації успішного та ефективного спілкування з учнями, взаємодію, у процесі якої вчитель та учень виступали співавторами уроку. Саме такі уроки дають можливість учням проявити ініціативу, творчість, дослідницький підхід до вивчення програмового матеріалу. Проведені заходи та заняття були цікавими та і пізнавальними,сприяли всебічному творчому,інтелектуальному та естетичному розвитку.  

      Тож побажаємо педагогічним працівникам подальшої наснаги,творчості,удосконалення майстерності та професіоналізму у їх професійній діяльності.

Тиждень педагогічної майстерності


Comments