Новини‎ > ‎

Специфіка використання ресурсів мережі Інтернет в освітньому процесі з біології

опубліковано 12 бер. 2021 р., 05:24 Олена Гайдаєнко

Нинішнє суспільство називають інформаційним, в якому головним продуктом виробництва є інформація та знання. Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий 

матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу різноманітної 

інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді таблиць, 

схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках справа непроста, 

оскільки вимагає певних витрат на підготовку. Крім того, вчитель повинен володіти навиками роботи з різними програмними продуктами, щоб підготувати якісний комп'ютерний 

супровід уроку. Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій при навчанні школярів?

Саме використання ресурсів світової павутини стало темою обговорення спільноти вчителів біології, які приєдналися до семінару 11 березня в онлайн-режимі на платформі Zoom з 

проблеми «Специфіка використання ресурсів мережі Інтернет в освітньому процесі з біології». Учитель біології Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені генерал-полковника Геннадія 

Воробйова Білоцерківської міської ради Валентина Линник поділилася власним досвідом із даного питання: продемонструвала роботу сервісів, які використовує в практичній діяльності, розкрила 

особливості роботи в умовах дистанційного навчання, запропонувала декілька вправ-тренажерів доцільних на уроках,  дала відповіді на запитання учасників зустрічі.

Семінар з біологіїComments