Новини‎ > ‎

Семінар-практикум для вихователів груп раннього та молодшого дошкільного віку закладів дошкільної освіти з проблеми "Шляхи підвищення ефективності спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім'ї в розвитку особистості дитини"

опубліковано 26 квіт. 2019 р., 01:57 Олена Гайдаєнко

З перших днів свого життя дитина починає поступово всотувати в себе навички вживання у світ і виживання у ньому, опановувати соціальний досвід (соціалізується). Макрокосм цього світу на перших порах зведений до се­редовища сім'ї, яка передусім несе відповідальність за ви­ховання дитини. Глибинний зміст, масштаб і сила цієї від­повідальності обумовлені соціальним статусом сім'ї. З часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі сві­том, на неї спрямовують свої впливи різноманітні соціаль­ні інститути, які доповнюють, урізноманітнюють виховні зусилля сім'ї. На етапі дошкільного дитинства провідним соціальним інститутом, покликаним забезпечити різнобіч­ний розвиток дитини, є система дошкільних закладів. Гар­монійна взаємодія їх із сім'єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу, виходу на нові орбіти соціальної реальності. І все-таки найвища відповідальність за виховання дітей у цій взаємодії нале­жить сім'ї.

У дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №26 "Струмочок" 23 квітня 2019 року відбувся семінар-практикум для вихователів груп раннього та молодшого дошкільного віку  закладів дошкільної освіти міста з проблеми "Шляхи підвищення ефективності спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім'ї в розвитку особистості дитини". 

Презентация1


Comments