Новини‎ > ‎

Семінар-практикум для вчителів географії з проблеми "Реалізація компетентнісного підходу шляхом використання проектних технологій у процесі вивчення географії"

опубліковано 27 лист. 2019 р., 07:19 Олена Гайдаєнко
Перехід освітньої системи України на новий тип  її конкурентоспроможності в європейському і світовому освітніх просторах передбачає формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, матиме необхідні знання, навички й компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним навчатися протягом життя.
 Переорієнтація процесу навчання школярів на компетентнісну освіту передбачає досягнення конкретних практичних результатів у розвитку сучасного учня. Для ефективного впровадження в педагогічну практику компетентнісно орієнтованої стратегії навчання традиційної педагогіки недостатньо, тому сьогодні ефективно починають використовувати інноваційні педагогічні моделі. Знання, уміння і навички, що набувають учні в школі, є важливими. Поряд з цим актуальності набуває поняття компетентності учня, яка визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є індикаторами, що дозволяють визначати готовність учня до життя, його подальшого особистого розвитку і до активної участі в житті суспільства.
27 листопада на базі Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій відбувся семінар-практикум із проблеми "Реалізація компетентнісного підходу шляхом використання проектних технологій у процесі вивчення географії". Теоретична частина включала виступ вчителем географії Галиною Василівною Калашніковою з проблеми "Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей на уроках географії". Практична частина заходу - урок географії «Країни Азії.Загальний огляд» в 10 –В класі провела Валентина Петрівна Міханова. 
Під час вивчення географії  учні повинні набути найважливіших компетентностей на рівні, який дасть їм змогу брати активну участь у житті суспільства й навчатися впродовж життя. Загальногеографічну компетентність треба розуміти як «загальну здатність, що грунтується на знаннях, досвіді, цінностях, що набуваються та розвиваються під час навчання географії». Ці компетенції є інтегрованим результатом діяльності учнів, які  забезпечуються комплексним поєднанням усіх структурних компонентів – знань, діяльності, особистісних якостей. Вчені вивели формулу компетентності, яку  вчителі що творчо працюють і цікавляться трансформаційними процесами в сучасному суспільстві повинні взяти за основу. 
Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення. 

Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення географії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi

Презентация Google


Comments