Новини‎ > ‎

Секція для вихователів закладів дошкільної освіти з проблеми «LEGO-конструювання як компонент STREAM-освіти для дошкільників»

опубліковано 30 січ. 2020 р., 07:03 Катя Ярмак

Успішна реалізація програмових вимог потребує від педагогів як опанування нового засобу в роботі (конструктора LEGO), так і підходу «навчання через гру».

29 січня на базі ЗДО №20 «Берізка» відбулася секція для вихователів міста з проблеми «LEGO-конструювання як компонент STREAM-освіти для дошкільників» з метою залучення педагогів до участі в заходах, що допомагають оволодіти новими методами, прийомами, формами роботи з дітьми і батьками, спонукають до творчого самовираження та самовдосконалення.

Одним з найефективніших підходів у реалізації вищеокреслених завдань є використання інтерактивних форм роботи, яким властиво залучення педагогів до ігрової діяльності та діалогу. У результаті цього педагоги глибше, не лише на теоретичному, а й на практичному рівні, усвідомлюють потенціал гри для розвитку дитини. Вони мають можливість пройти той шлях, який проходить дитина у процесі гри, і проаналізувати уже з позиції дорослого значення як самого процесу, так і результату гри для дитини. Такий спосіб організації роботи сприяє активізації педагогів, розвитку їхнього креативного мислення. Адже лише у креативного педагога вихованці мають всі можливості для того, аби розвинути свою творчість, набути вмінь, необхідних для подальшого навчання та дорослого життя.

LEGO-конструювання як компонент STREAM-освіти для дошкільників


Comments