Новини‎ > ‎

Підсумкове засідання міської атестаційної комісії

опубліковано 9 квіт. 2019 р., 00:12 Олена Гайдаєнко   [ оновлено 11 квіт. 2019 р., 04:10 ]

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Білоцерківської міської ради протягом 08-10 квітня 2019 року проходить підсумкове засідання міської атестаційної комісії. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 50), «Про дошкільну освіту» (ст. 32), «Про загальну середню освіту» (ст.27), «Про позашкільну освіту» (ст.25), Типо­во­го положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Мі­ні­с­те­р­ст­ва освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юс­ти­ції Ук­раїни 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства ос­ві­ти і науки від 20.12.2011 р. № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рів­ня професійної компетентності педагогічних працівників й ефективності управ­лі­н­­ської дія­ль­ності керівників закладів освіти, рівня  професійної компетент­но­с­ті й фахової май­сте­рності педагогічних, управлінських і методичних кадрів міста, розвитку творчої іні­ці­а­ти­ви педагогів, підвищення престижу й ав­торитету педагогічної праці, забезпечення ефе­к­­ти­вності освітнього процесу та по­силення відповідальності за результати на­вчання і ви­ховання дітей та молоді.

Підсумкове засідання міської атестаційної комісії

Підсумкове засідання атестаційної комісії. День 2

   

Підсумкове засідання атестаційної комісії. День 3

 

Comments