Новини‎ > ‎

Методичне консультування для вчителів хімії з проблеми "Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії через удосконалення шкільного хімічного експерименту та впровадження сучасних інформаційних технологій"

опубліковано 16 лист. 2018 р., 04:56 Олена Гайдаєнко   [ оновлено 16 лист. 2018 р., 04:57 ]

Освіта ХХI століття – освіта для людини. Соціальні зміни та науково – технічний прогрес вплинули на переосмислення мети і завдань сучасної освіти. Сучасне навчання – це навчання, у якому особистість учня перебуває в центрі уваги вчителя, а саме його, учнівська, пізнавальна активність. У навчальному процесі вчитель виступає в новій ролі – організатора активної пізнавальної діяльності учнів, компетентного помічника і консультанта. 15 листопада на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 відбулося методичне консультування для вчителів хімії з проблеми "Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії через удосконалення шкільного хімічного експерименту та впровадження сучасних інформаційних технологій". Своїми методичними знахідками поділилася вчитель хімії Алла Олексіївна Андрійчук. Досвід і професійна майстерність вчителя повинні спрямовуватися не тільки на передачу і контроль певної суми знань і вмінь школярів, а й на стимулювання, підтримку процесу самоосвіти та саморозвитку творчої учнівської особистості, діагностику та координацію діяльності всіх видів навчальної діяльності.

Ефективне викладання хімії не можливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. При викладанні хімії в сучасній школі необхідно посилити практичну спрямованість змісту хімічної освіти, акцентуючи увагу на вивченні явищ, процесів, об’єктів, речовин, з якими стикаються учні в повсякденному житті, формувати життєву позицію учнів, їх ціннісну орієнтацію засобами хімії як навчального предмета, шляхом розуміння користі та шкоди продуктів хімічного виробництва, промислових хімічних процесів, доцільності застосування хімічних продуктів, можливості змінити життя на краще завдяки хімічним знанням. Тому формування в учнів правильного уявлення про оточуючі їх хімічні речовини – одне з голових завдань шкільної хімічної освіти. Для більш наочного сприйняття школярами конкретних хімічних речовин та явищ необхідно збагатити учнівський хімічний експеримент елементами ужиткової хімії, які знадобляться їм у житті при використанні речовин і матеріалів у повсякденності.

НМК БЗШ №18


Comments