Новини

         

Засідання Школи методичного активу в ліцеї «Білоцерківський колегіум»

опубліковано 27 лют. 2020 р., 04:59 Олена Гайдаєнко   [ оновлено 27 лют. 2020 р., 04:59 ]

25 лютого 2020 року в ліцеї «Білоцерківський колегіум» відбулося засідання методичного активу з проблеми "Концепція Нової української школи і новий учитель: від теорії до практики". Відкрила засідання методист науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Гайдаєнко О.А. З вітальним словом виступила директор ліцею Склярова Г.М.

Заступник директора ліцею Яременко Л.П. ознайомила присутніх зі змінами соціальної і професійної місії педагога в контексті європейського професіоналізму із збереженням кращих ментальних українських характеристик, з функціями вчителя Нової української школи та його ролями у освітньому процесі загалом та індивідуальній освітній траєкторії дитини зокрема.

Кравчук Н.Л., учитель англійської мови, поділася досвідом учителів колегіуму по участі у міжнародних проектах: GoCamp, GoCamp After school, eTwinning. Наталія Леонідівна продемонструвала відеоролики, створені ліцеїстами в рамках цих проектів, та розповіла про роботу у літньому мовному таботі і ролі  волонтерів-іноземців у формуванні мовної компетентності учнів.

Авер’янова Г.М., учитель біології, екології, експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки», ознайомила присутніх із особливостями викладання інтегрованого курсу «Природничі науки», акцентувала увагу на тому, що даний курс безпосередньо спрямований на формування життєвих компетентностей учнів.

Учасники засідання методичного активу з приємністю відзначили гостинність, з якою їх зустріли і супроводжували у стінах ліцею, високий професіоналізм педагогів закладу, затишну та комфортну атмосферу, сприятливу для навчання та праці.

Зрозуміло, що зазначений захід – то лише фрагмент системної роботи команди на чолі із директором, яка вболіває за процес і результат освітньої діяльності. Успішність залежить від професіоналізму, підтримки з боку колег і керівництва, матеріального забезпечення та простого бажання працювати та вдосконалюватися задля досягнень учнів, колективу та  всього закладу.

Презентация GoogleПредметно-методичний сервіс для заступників директорів з НМР з проблеми «STEM - освіта від ідеї до впровадження».

опубліковано 25 лют. 2020 р., 07:11 Катя Ярмак

25 лютого 2020 року у Білоцерківській спеціалізованій природничо- математичній школі І-ІІІ ступенів № 16 ім. М. О. Кириленка  відбувся предметно-методичний сервіс для заступників директорів з НМР  з проблеми «STEM - освіта від ідеї до впровадження».

STEM-освіта робить перевагу на умінні досягти успіху і саме успіх стає основою подальшої діяльності кожного учителя. По-перше, змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз, шляхом спроб та помилок. Методики  роботи по STEM, STEАM-освіті відображені у виступах адміністрації школи (Бабенка А. М., Кирдей І. Д.,Тарасюк Н. П., Олійник Л. І., Галкіної Л. В.), практичного психолога школи Проскури Т. С.,учителів-новаторів: Яценко О. А., Гаркуші О. І., Потапової Ж. В., Шелешей С. П.,Богославець Н. А., учнів: Удовенко Дарини, Повзуна Олександра, Журвльової Анни.

Колектив школи працює над багатоплановими проектам, які прискорюють  краще усвідомлення вирішення проблем, засвоєння матеріалу, застосування знань на практиці. Учнями  та учителями створені власні сайти, йде постійна робота над удосконаленням дослідницької та експериментальної роботи. На базі школи працює обласний майстер-клас з даної теми.

    У колективі систематично:     

         -  вивчається і узагальнюється кращий педагогічний досвід (як вітчизняних так і закордонних спеціалістів) з імплементації STEM, STEАM-освіти;

         -   працюють угоди із вищими навчальними закладами;

         -   розширена  мережа гурткової роботи;

         - налагоджена співпраця  з «Малою академією наук України», де найповніше (крім проектної  діяльності) створені можливості для експериментальної та дослідницької роботи.

   За останні роки в школі було створене інформаційно-освітнє середовище, яке враховує пізнавальні особливості учнів та їх  здібності, інтереси й освітні потреби; оптимальні умови для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між учителями-фахівцями, втілення педагогіки партнерства; постійно використовуються інформаційно-комунікаційні технології навчання. Педагогіка партнерства стала нормою для більшості учителів. Саме через створення умов творчого саморозвитку та самореалізації учнів формуються всі необхідні життєві компетенції: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.

Це - навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

         Семінар завершився обміном враженнями та думками його учасників щодо можливостей і перспектив розвитку напрямів  STEM-освіти.

«STEM - освіта від ідеї до впровадження»


Флеш-семінар для бібліотекарів закладів загальної середньої освітиз проблеми "Упровадження сучасних інформаційних технологій у роботу бібліотечно-інформаційного центру"

опубліковано 21 лют. 2020 р., 06:07 Людмила Швень

21 лютого 2020 року в ліцеї «Білоцерківський колегіум» відбувся флеш-семінар для бібліотекарів закладів загальної середньої освітиз проблеми "Упровадження сучасних інформаційних технологій у роботу бібліотечно-інформаційного центру". Відкрила семінар-практикум методист Науково-методичного центру Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Швень Л.А.З вітальним словом виступила директор ліцею Склярова Г.М.

Інформаційний блок семінару-практикуму складався з двох питань. Директор ліцею Склярова Г.М. акцентувала увагу на ролі бібліотечно-інформаційного центру в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти в контексті Нової української школи Нагаївська Л.В., бібліотекар ліцею, розповіла про використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотечно-інформаційного центру закладу освіти.

Програма флеш-семінару передбачала роботу трьох флеш-сесій:

1.      Чат-боти і канали в Telegramдля бібліотек і користувачів

Григор Андрій, учень 31 групи(10-А клас)

2.      Образ гарячих напоїв у серії книг «Теплі історії» видавництва «БрайтСтарПаблішинг» (флешбук)

Ковальчук Анастасія, учениця 31 групи (10-А клас)

3.      Збірка «Живим» (буктрейлер)

Заремба Катерина, учениця 42 групи (11-Б клас)

Наприкінці заходу учасники поділилися враженнями та виробили методичні рекомендації:

1.      З метою ефективного впливу бібліотек на інформаційне поле суспільства в умовах цифрових технологій використовувати наявні соціальні технології та виробляти нові форми комунікації, які слугуватимуть покращенню взаємодії з суспільством і окремими користувачами зокрема, орієнтації соціуму на якісний інформаційно-аналітичний продукт бібліотек.

2.      Поєднувати усталену практику діяльності бібліотек з можливостями нових інформаційних і комунікаційних технологій, збагачувати традиційне бібліотечне обслуговування наданням користувачам електронних продуктів і послуг за допомогою телекомунікаційних технологій.

3.      Сприяти всебічному розвитку, вихованню і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

4.      Виховувати в учнів позитивне ставлення до власного розвитку, формувати свідоме бажання самовдосконалюватися, розвивати уміння на практиці застосовувати набуті знання, вміння висловлювати свою думку усно і письмово, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Презентація Google


Круглий стіл з теми «Забезпечення якості дошкільної освіти»

опубліковано 19 лют. 2020 р., 05:26 Катя Ярмак

В тому, що дошкільна освіта має бути якісною, переконаний  кожен.  Саме  про розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти йшла мова 18 лютого 2020 року під час круглого столу  з теми «Забезпечення якості дошкільної освіти». Даний захід був організований Державною службою якості освіти України спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація працівників дошкільної освіти».

У заході взяли участь представники Державної служби якості освіти України, керівники регіональних осередків Асоціації працівників дошкільної освіти, органів управління освітою, директори та педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, громадськість. Від нашого місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» у даному заході взяли участь голова місцевого осередку  Болотова О.М. та вихователь-методист ЗДО №27 «Червона шапочка» Яцюк Н.В.

Під час заходу було проведено обговорення питань щодо оцінювання та самооцінювання освітнього середовища, управлінських процесів у закладі дошкільної освіти, діяльності педагогічних працівників та системи оцінювання організації освітнього процесу. 

Участь у круглому столі з теми «Забезпечення якості дошкільної освіти»


Навчально-методичне консультування для вчителів початкових класів міста з проблеми «Ігрові технології як засіб формування позитивної мотивації учіння».

опубліковано 19 лют. 2020 р., 04:21 Катя Ярмак

18 лютого 2020року в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №17 відбулося навчально-методичне консультування для вчителів початкових класів міста з проблеми «Ігрові технології як засіб формування позитивної мотивації учіння». Учителі початкових класів Поліщук Т. і Цегельна С. показали значення гри в сучасній освіті, в Новій українській школі, створили навчально-предметне середовище, що забезпечило психологічний комфорт і сприяло вияву творчості дітей. Учителі дали можливість учням в ігровій діяльності здобути нові знання, самовиразитися, самореалізуватися, створили ситуацію успіху для кожного учня.«Ігрові технології як засіб формування позитивної мотивації учіння»


Семінар-практикум для вчителів інформатики з проблеми «Реалізація наскрізних змістових ліній на заняттях з інформатики»

опубліковано 14 лют. 2020 р., 04:48 Ольга Паламарчук   [ оновлено 14 лют. 2020 р., 04:53 ]

12 лютого 2020 року на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради Київської області відбувся семінар-практикум для вчителів інформатики з проблеми «Реалізація наскрізних змістових ліній на заняттях з інформатики».

У теоретичному блоці семінару заступник директора з НВР, вчитель інформатики Волкова О.Б. презентувала роботу шкільного методичного об’єднання вчителів інформатики з питання формування ключових компетентностей учнів через призму інтеграції та реалізації наскрізних змістових ліній навчальних програм на заняттях з інформатики.

Практичний блок семінару складався з двох частин: уроку інформатики в 7-Б класі на тему: «Діаграми, їх об’єкти та властивості» (вчитель Бількевич Л.Ю.) та веб-квесту «Безпека в Інтернеті» для учнів 6-Б класу (вчитель Шубенко Л.О.). Учасники семінару мали можливість спостерігати реалізацію наскрізних змістових ліній як засобу інтеграції ключових та предметних компетентностей учнів під час навчальних занять, проведених у різних формах.

Захід завершився обміном вражень та виробленням методичних рекомендацій.

Семінар-практикум для керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти з проблеми «Управління закладом освіти в умовах упровадження інноваційної освітньої технології STEM-освіта»

опубліковано 6 лют. 2020 р., 23:47 Ольга Паламарчук

31 січня 2020 року на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області відбувся семінар-практикум для керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти з проблеми «Управління закладом освіти в умовах упровадження інноваційної освітньої технології STEM-освіта».

Під час теоретичної частини семінару були висвітлені питання «STEM-освіта: проста та доступна візуалізація наукових явищ» (Кучма Г.В., керівник закладу освіти) та «STEM-освіта: від ідеї до втілення» (Петруненко Л.М., Міхно Т.П., заступники директора з навчально-виховної роботи).

Під час практичної частини учасники семінару мали змогу ознайомитися з роботою закладу освіти з упровадження STEM-проєкту «Віки були такі собі, середні…». Завершальний етап реалізації проєкту був презентований учасниками освітнього процесу в локаціях «Прості механізми», «Мій дім – моя фортеця», «Життя як коробка шоколадних цукерок: ніколи не знаєш, що всередині», «Як живеш – так і танцюєш», «Альтернативна енергія», «Досліджувати – означає бачити те, що бачили всі, думати так, як не думав ніхто…», «Кімната моровиці», «Усьому свій час», «Інквізиція».  Локацію «Взяти фортецю без бою, а щоб не втратити її – потрібно воювати» презентував РТГ «Гюргів» м. Білої Церкви – середньовічний бій.

Семінар завершився обміном враженнями та думками його учасників щодо можливостей і перспектив розвитку напрямів  STEM-освіти в закладах міста.

Секція для інструкторів з фізкультури міста в ЗДО №32 «Перлинка» з проблеми: «Інтеграція різних видів діяльності на заняттях з фізкультури для розвитку рухової активності дошкільників»

опубліковано 4 лют. 2020 р., 05:08 Катя Ярмак

На  базі закладу дошкільної освіти № 32 «Перлинка» 31.01.2020 для інструкторів з фізкультури  було організовано та проведено секцію з проблеми: «Інтеграція різних видів діяльності на заняттях з фізкультури  для розвитку рухової активності дошкільників».
      Під час секції розглядались питання про проведення сучасного фізкультурного заняття з дітьми дошкільного віку, інтеграцію різних видів діяльності на заняттях з фізкультури для розвитку рухової активності дошкільників,  сенсорно-моторну інтеграцію та її значення     у фізичному розвитку дітей з  особливими освітніми потребами.     

      Також інструкторам з фізкультури було презентовано виставку методичної літератури, посібників, нетрадиційного обладнання з фізичної культури. Проведено  екскурсію в кімнату сенсорної  інтеграції та адаптивної фізкультури під час якої педагоги мали змогу ознайомитися  з різноманітним обладнанням для корекції сенсорного сприймання: покращенню уваги та концентрації, координації, загальної та дрібної моторики, фізичного розвитку, зорових і слухових здібностей, самосвідомості та самооцінки.                      

     На завершення було запропоновано переглянути сюжетне заняття з фізкультури «На арені цирку», яке підготувала інструктор з фізкультури закладу, Владлена Іванівна Камуз.  

Інтеграція різних видів діяльності на заняттях з фізкультури для розвитку рухової активності дошкільників


Консультпункт для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти з проблеми «Організація LEGO-конструювання в закладі дошкільної освіти як компонента STREAM-освіти дошкільників»

опубліковано 2 лют. 2020 р., 23:33 Катя Ярмак

Сучасні дошкільнята – відкриті, розкуті, комунікабельні. Старі іграшки та ігри не викликають у них особливого захоплення та інтересу. Як же оновити зміст роботи з дошкільнятами? Як створити умови не лише для формування ігрових умінь, а й для розвитку творчих здібностей, винахідливості, уяви, індивідуальності, фантазії? Відповіді на ці запитання дають нові напрями освіти – STEM, STEAM та STREAM – новий інтегрований підхід до розвитку, виховання й навчання дітей.

30 січня на базі ЗДО  №20 «Берізка» відбулося засідання консультпункту для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти з проблеми «Організація LEGO-конструювання в закладі дошкільної освіти як компонента STREAM-освіти дошкільників».

Заняття з LEGO-конструювання — це ознайомлення з навколишнім світом, поглиблення знань про довкілля, експериментування, дослідження, розвиток мислення та мовлення, навчання розмірковувати, робити висновки, доводити власну точку зору, брати участь у діалозі.

LEGO -конструювання дає можливість педагогові глибоко осягнути поняття «навчання через гру» і практично реалізувати цей підхід у роботі з дітьми. Дитина пізнає світ на власному досвіді і в контексті, який для неї є цікавим і змістовним.

І саме тому відбувається найефективніше навчання.

Тобто дитина проходить підготовку до школи, але школи не як установи, а школи життя. А це і має бути першочерговим завданням дошкільної освіти.

Організація LEGO-конструювання в закладі дошкільної освіти як компонента STREAM-освіти дошкільників


Cекція для музичних керівників міста з проблеми «Гра на дитячих музичних інструментах як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку»

опубліковано 31 січ. 2020 р., 08:56 Катя Ярмак

30 січня у ЗДО №8 «Золотий півник» відбулась секція для музичних керівників міста з проблеми «Гра на дитячих музичних інструментах як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку». Під час секції розглядались питання навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах, організації гурткової роботи з навчання дітей гри на дитячих музичних  інструментах, гармонізації емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку шляхом інструментального  музикування.

Музичний керівник  ЗДО №2 «Берегиня» Шубіна С.А. поділилася досвідом роботи щодо використання музичних іграшок і музичних інструментів під час творчої діяльності дітей.  Також музичним керівникам було презентовано програму з навчання дітей гри на музичних інструментах «Музичний дивограй» (автори Вайнер О.В., Болотова О.М., Василенко Г.В.).

Учасники секції виконували добірку вправ, що сприяють розвитку музичних здібностей та ритмічного слуху,  мали змогу взяти участь у озвученні казки за допомогою музичних інструментів та виконати музичні твори у паперовому й інструментальному оркестрах.

На завершення до уваги присутніх було представлено концерт за участю вихованців закладу, який підготувала музичний керівник Василенко Г.В. У виконанні вихованців закладу прозвучали «Турецьке рондо» В.А. Моцарта, «Марш Радецькі» Й. Штрауса., «Полька» С.Рахманінова та українські народні мелодії.

Секція музичних керівників закладів дошкільної освіти міста


1-10 of 99