Новини

         

Школа методичного активу

опубліковано 17 квіт. 2019 р., 06:26 Олена Гайдаєнко

16 квітня на базі Білоцерківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 - дошкільний навчальний заклад” відбулося чергове засідання школи методичного активу. Тема „Інноваційні форми методичної роботи шкільного методичного об’єднання як крок до поліпшення якості освіти в умовах Нової української школи” сьогодні актуальна та важлива.

Після привітальних слів директора школи Іщенко С.В. та методиста НМЦ Гайдаєнко О.А. з доповіддю виступила  заступник директора З НВР Бондарук Т.І., яка розкрила теоретичні аспекти теми „Системний підхід до організаційної роботи шкільних методичних підрозділів як засіб підвищення професійної компетентності педагогів в умовах Нової української школи”.

Голови ШМО Пономаренко Т.М, Щур Я.М., Зіс Л.В., Грузіна Н.В., Кучеренко С.І. презентували роботу шкільних  методичних об єднань, проаналізували нові прийоми і методи роботи.

Практична частина семінару складалася з роботи фокус-групи вчителів природничо-математичного циклу з реалізації наскрізної змістової лінії „Екологічна безпека та сталий розвиток” в умовах Нової української школи. Учасники семінару стали активними учасниками тренінгу з сталого розвитку

Методична майстерня учителів іноземних мов „Модернізація змісту, форм і методів роботи щодо викладання іноземних мов в умовах реалізації Нової української школи” продемонструвала  інтерактивні форми навчання.

Семінар дав змогу систематизувати теоретичні знання, продемонстрував практичні інтерактивні методи навчання.  Близько тридцяти учасників семінару залишилися задоволеними загальною роботою та професійним спілкуванням.

ШМА 16.04.2019


Семінар-практикум для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти міста з проблеми «Створення сприятливих умов до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти»

опубліковано 17 квіт. 2019 р., 04:05 Олена Гайдаєнко

Демократичні зміни в українському суспільстві зумовили нові соціальні процеси, що стосуються уваги й відношення держави до дітей з особливими потребами та передбачають забезпечення їм гідного життя й рівних освітніх можливостей. 

Інклюзивна освіта передбачає комплексний систем­ний особистісно орієнтований і індивідуалізований стиль навчання, подолання девіацій поведінки та дефіцитарності розвитку, соціалізацію учнів, вимагає вивчення і знання не лише структури на­явного порушення розвитку, а й рівня соціально-побутової адаптова­ності і комунікативно-пізнавальної діяльності кожного учня. У процесі інклюзивного навчання враховуються перспективи майбутнього роз­витку, актуальність засвоєння певної форми соціальної поведінки, ін­дивідуальні уподобання і наміри дітей з особливими освітніми потребами.

В закладі дошкільної освіти № 32 «Перлинка» відбувся семінар-практикум  для вихователів-методистів  закладів дошкільної освіти міста з проблеми «Створення сприятливих умов до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти».

Семінар-практикум для вихователів-методистів в ЗДО №32Семінар-практикум для керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників з проблеми «Виховна година в Новій українській школі. Завдання, зміст, критерії оцінки»

опубліковано 16 квіт. 2019 р., 23:25 Катя Ярмак   [ оновлено 16 квіт. 2019 р., 23:34 ]


    16 квітня 2019 року в Білоцерківському колегіумі відбувся семінар-практикум для керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників з проблеми «Виховна година в Новій українській школі. Завдання, зміст, критерії оцінки.». Відкрила семінар-практикум начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Щербань Л.О..З вітальним словом виступила директор колегіуму Склярова Г.М.

Інформаційний блок семінару-практикуму складався з чотирьох питань. Директор колегіуму Склярова Г.М. виступила з доповіддю про нові підходи до створення освітнього середовища закладу загальної середньої освіти в контексті Нової української школи. П’ятецька А.М., заступник директора з виховної роботи, розповіла про сутність та зміст виховної роботи в контексті Нової української школи. Бондаренко О.В., голова методичного об’єднання класних керівників колегіуму більш детально ознайомила присутніх із системою виховання цінностей у парадигмі Нової української школи. Про виховний вплив освітнього середовища закладу освіти на дітей покоління YтаZ розповіла практичний психолог колегіуму Кошова І.І.

У ході практичної частини класні керівники колегіуму показали фрагменти виховних годин:

1.      Тема: "22 квітня – День Землі", 5-А клас, (форма проведення - телепередача)

Долженкова М.І.,

учитель англійської мови, керівник 5-А класу

2.      Тема: "Подорож у країну здоров’я", 5-Б клас, (форма проведення – експрес-тур)

Махаринська О.П.,

учитель історії та правознавства, керівник 5-Б класу

3.      Тема: "Моє життя в «Instagram», 7-А клас, (форма проведення - тренінг)

Большакова І.Є.,

учитель української мови і літератури, керівник 7-А класу

4.      Тема: «Шкідливі провокатори», 13 група (8 клас), (форма проведення – квест-подорож)

 

Копаниця А.В.,

учитель хімії та основ здоров’я, керівник 13 групи

5.      Тема: "Зв’язки України з англомовними країнами світу", 12 група (8 клас), (форма проведення – інтернет-квест)

Криницька Н.А.,

учитель англійської мови, керівник 12 групи

6.      Тема: «Три кити майбутньої професії», 21 група (9 клас), (форма проведення – профорієнтаційний тренінг)

Туліветрова Н.М.,

учитель української мови і літератури, керівник 21 групи

 Наприкінці заходу учасники поділилися враженнями та виробили методичні рекомендації:

1.          Упроваджувати різні моделі, форми організації освітнього простору школярів, сприяти формуванню ключових компетентностей та індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

2.           Сприяти всебічному розвитку, вихованню і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

3.      Здійснювати заходи щодо виявлення індивідуальних нахилів та здібностей кожної дитини, формування оптимальної траєкторії розвитку школяра для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації шляхом тісної співпраці з позашкільними закладами освіти.

4.      Виховувати в учнів позитивне ставлення до власного розвитку, формувати свідоме бажання самовдосконалюватися, розвивати уміння на практиці застосовувати набуті знання, вміння висловлювати свою думку усно і письмово, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Семінар-практикум для керівників шкільних методичних об’єднань класних керівниківCемінар-практикум для вчителів образотворчого мистецтва з проблеми «Використання методів евокації для різнобічного розвитку дитини на уроках мистецького циклу»

опубліковано 16 квіт. 2019 р., 11:39 Катя Ярмак   [ оновлено 16 квіт. 2019 р., 23:30 ]


   16 квітня 2019 року на базі БНВО «Звитяга» було проведено семінар-практикум для вчителів образотворчого мистецтва «Використання методів евокації для різнобічного розвитку дитини на уроках мистецького циклу». Сучасний урок образотворчого мистецтва в умовах освітнього простору Нової української школи повинен бути цілеспрямовано направлений на спільну творчу діяльність вчителя та учнів. Мета кожного вчителя НУШ — будувати свої уроки таким чином, щоб вони максимально сприяли розвитку всебічно розвиненої  особистості. 

     Дуже добре для цього підходять інтегровані уроки та уроки з елементами кейс-технологій. На таких уроках важливо приділяти увагу  розвитку таких якостей, як спостережливість, увага, пам'ять, уява, фантазія, здатність самостійно аналізувати, синтезувати, мислити (емпіричне, теоретичне, логічне, аналогічне, інтуїтивне, самостійне, критичне мислення). Саме ці та інші якості формують компетентності, які в свою чергу допомагають сформуватися особистості, здатної до самостійної творчості та творчої реалізації.  

     Саме такий семінар був проведений учителем образотворчого мистецтва Клєпіковою Іриною Олександрівною. На початку заходу вчитель поділилася досвідом роботи з проблеми,над якою вона працює в закладі. Далі учасники семінару були присутні на уроці на тему «Історичний жанр».  Вчитель цікаво пов’язала тему уроку з історією рідного міста, цим викликала в учнів цікавість та мотивувала до вивчення нової теми. Цікавою, змістовною та багатогранною була історична довідка про козака Мамая, у якій говорилося, що у багатовіковій історії  нашої країни цей загадковий образ виявився духовним символом українців, уособленням звитяжницьких ідеалів народу.      

     На уроці учні працювали у групах, добре прослідковувалась пошукова робота. Цікавим було і те, що робота кожної групи закінчувалася зображенням частини картини  у різних техніках: зобразити козака у графічній техніці за допомогою палички, використовуючи послідовність, зобразити дуб  у  техніці  витирання, зобразити коня в авангардній течії - кубізмі, використовуючи послідовність, зобразити кобзу в техніці – витинання.

    Вчитель уміло пов’язала тему уроку із цікавим матеріалом з історії мистецтва, кіно, музикою, літературою, архітектурою та нумізматикою. Набір методичних прийомів можна продовжувати до безкінечності, у кожного викладача знайдуться ті «родзинки», які роблять урок цікавим, неповторним, таким,  як  у майстерному виконанні вчителя Клєпікової  Ірини Олександрівни.

    Інтерактивні технології у поєднанні з традиційними прийомами допомагають сформувати в учнів загальноосвітні й предметні компетенції. А на сьогоднішньому уроці вчитель показала, як використання різних методів і прийомів евокації створюють позитивний грунт для різнобічного розвитку дитини в умовах освітнього простору НУШ. Саме такі уроки надихають, запалюють «вогнем творчого неспокою», стимулюють прагнення самовдосконалюватися та творити.

Семінар-практикум для вчителів образотворчого мистецтваПідсумкове засідання міської атестаційної комісії

опубліковано 9 квіт. 2019 р., 00:12 Олена Гайдаєнко   [ оновлено 11 квіт. 2019 р., 04:10 ]

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Білоцерківської міської ради протягом 08-10 квітня 2019 року проходить підсумкове засідання міської атестаційної комісії. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 50), «Про дошкільну освіту» (ст. 32), «Про загальну середню освіту» (ст.27), «Про позашкільну освіту» (ст.25), Типо­во­го положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Мі­ні­с­те­р­ст­ва освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юс­ти­ції Ук­раїни 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства ос­ві­ти і науки від 20.12.2011 р. № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рів­ня професійної компетентності педагогічних працівників й ефективності управ­лі­н­­ської дія­ль­ності керівників закладів освіти, рівня  професійної компетент­но­с­ті й фахової май­сте­рності педагогічних, управлінських і методичних кадрів міста, розвитку творчої іні­ці­а­ти­ви педагогів, підвищення престижу й ав­торитету педагогічної праці, забезпечення ефе­к­­ти­вності освітнього процесу та по­силення відповідальності за результати на­вчання і ви­ховання дітей та молоді.

Підсумкове засідання міської атестаційної комісії

Підсумкове засідання атестаційної комісії. День 2

   

Підсумкове засідання атестаційної комісії. День 3

 

Семінар-тренінг для педагогів БЗШ І-ІІІ ступенів №5 «Ненасильницьке спілкування. Профілактика булінгу в освітньому середовищі»

опубліковано 29 бер. 2019 р., 07:41 Катя Ярмак

У наш час проблема ненасильницької комунікації привертає увагу багатьох дослідників. На жаль, слід констатувати, що більшість людей у процесі комунікації частіше використовують мову насильства, тиску, примусу, ніж мову ненасильства. Цей факт був помічений відомим американським ученим Маршаллом Розенбергом. Він зауважив, що більшість людей використовують «Мову  Шакала» (в інших перекладах – «Мову Вовка») – це мова вимог, наказів, моралізування, оцінки, навішування ярликів і т.п. За даними М. Розенберга, лише 6-8% людей освоюють «Мову Жирафа». За назвою тварини з великим серцем і здатністю бачити далеко вперед – це мова серця, доброти, прохання, мова, яка нас єднає.

27 березня та 28 березня 2019 року соціальним педагогом Кравчук О.Г. та заступником директора з виховної роботи Коваль С.В. було проведено семінар-тренінг для педагогів БЗШ №5 «Ненасильницьке спілкування. Профілактика булінгу в освітньому середовищі». Учителі знайомилися з видами, соціальною структурою булінгу, розглядали головні компоненти цього явища. Працюючи в групах, практично опрацьовували ситуації, які виникали в дитячому середовищі (за зверненням на Національну дитячу «гарячу лінію»). 

Ненасильницьке спілкування. Профілактика булінгу в освітньому середовищі


Методична сесія - 2019

опубліковано 28 бер. 2019 р., 07:18 Олена Гайдаєнко   [ оновлено 29 бер. 2019 р., 00:28 ]

За традицією, що склалась серед учительської громади міста Білої Церкви, щороку в березні місяці відбувається методична сесія педагогічних працівників міста. Цьогоріч захід проводився в період з 26 по 29  березня.

Питання мотивації професійної діяльності й безперервної освіти, самовдосконалення обговорювали заступники директора з навчально-виховної роботи на психолого-педагогічному тренінгу «Управлінська компетентність – запорука успішного функціонування освітнього закладу».

Учителі української мови та літератури в рамках березневого освітянського марафону провели методичну інтеракцію — філологічний пікнік з теми Пропоную: круглий стіл "Пробне ЗНО – 2019: досвід і визначення домінантних акцентів на останньому етапі підготовки". У ході заходу в невимушеній і затишній атмосфері було обговорено низку актуальних питань: пробне й основне ЗНО, ДПА в 9 класах, національно-патріотичний аспект ігор ТО «Соняшник», міждисциплінарність та інтеграція на уроках української мови і літератури в умовах Нової української школи. Чудовим лірико-гумористичним акордом зустрічі став виступ Дідківського Володимира Івановича, члена Національної спілки письменників України.

Шляхи реалізації концептуальних засад Нової української школи визначали вчителі початкових класів на воркшопі «Нова українська школа: перші підсумки та пропозиції». Під час роботи воркшопу обговорено широкий спектр питань роботи початкової школи в умовах реалізації основних завдань Концепції «Нової української школи», а саме:

День 1

·   Основні підходи в освітньому процесі (компетентнісний, особистіснозорієнтований, інтегрований, діяльнісний);

·   сучасне освітнє середовище;

·   оптимальне поєднання навчальної та ігрової діяльності в умовах Нової української школи;

·   використання сучасного підручника як провідного засобу навчання у Новій українській школі;

·   батьки першокласників про Нову українську школу.

На брифінгу «Роль інклюзивно-ресурсного центру в забезпеченні якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами» асистенти вчителів інклюзивних класів мали змогу познайомитися з практичними вправами щодо роботи з зазначеною вище категорією дітей. Метою заходу було визначення ефективності складових успішної діяльності асистентів вчителів інклюзивних класів, обмін досвідом, визначення перспектив удосконалення інклюзивного середовища. Особлива увага зверталась на проблеми різнопланового характеру: написання індивідуальної програми розвитку, упровадженню ефективних форм і методів навчання, роботі з батьками, методичному забезпеченню, забезпеченню оптимальних умов для роботи. В ході брифінгу кожен окреслив для себе поняття "інклюзивний заклад" та "дитина з особливими освітніми потребами".

Бібліотекарі й філологи

Учителі хімії були учасниками методичного практикуму за участі методиста відділу хімії, біології, екології та основ здоров’я КНЗ КОР «КОІПОПК» Бобкової Олени Степанівни. «Організація підготовки учнів до складання ЗНО з хімії в контексті компетентнісної освіти» в ході якого було розглянуто питання особливостей організації й проведення ЗНО у 2019 році, структури тесту з хімії, забезпечення підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання у процесі вивчення шкільного курсу хімії та методики конструювання тесту як інструменту вимірювання навчальних досягнень учнів.

Практичним досвідом щодо форм роботи, які попереджують агресію, насильство, булінг в закладах загальної середньої освіти міста ділилися класні керівники та фахівці психологічної служби на інтерактивній бесіді з елементами тренінгу «Формування в дітей нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки (булінгу)».

Питання виховання національно-патріотичних цінностей в учнів через різні форми спільної роботи, які не просто подають «сухі» факти минулого, а й розкривають вплив цих подій на наше сьогодення, обговорювали вчителі зарубіжної літератури та бібліотекарі закладів загальної середньої освіти, відвідавши мультимедійний театралізований захід «Воїн і поет Іван Мазепа. Ціна влади» у Білоцерківському краєзнавчому музеї.

Для учителів математики і фізики було проведено методичний практикум «Реалізація компетентнісного підходу в навчанні математики і фізики. Сучасні методи підготовки учнів до ЗНО» за участі кандидата фізико-математичних наук, автора підручника «Математика» 8-9 клас, Захарійченка Ю. О. та методиста відділу змісту природничо-математичних дисциплін УЦОЯО Кремінської Л. С. На заході було розглянуто питання особливостей підготовки до ЗНО з фізики та математики, критерії відбору завдань для підготовки до випробування. 

Методична сесія

Учителі  образотворчого мистецтва БСПМШ №16 Дудки А.М. та БЗШ №7 Опаряк В.О провели для колег  майстер-клас «Використання методика арт-терапії в роботі вчителя», де поділилися власним досвідом   щодо використання різних методик арт-терапії не лише на уроці, а й у повсякденному житті.

На засідання круглого столу за участі методиста КНЗ КОР «КОІПОПК» Однорога О. П. та вчителів трудового навчання закладів загальної середньої освіти міста були обговорені питання підготовки учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді.

Агробіотехнологічний факультет – один із найстаріших факультетів Білоцерківського національного аграрного університету. Саме сюди завітали вчителі біології закладів загальної середньої освіти у рамках весняної методичної сесії. Природничу лабораторію з проблеми «Досвід підготовки юних науковців у Білоцерківському національному аграрному університеті» відкрила кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри садово-паркового господарства агробіотехнологічного факультету Олешко О.Г. У ході зустрічі наукові працівники університету та вчителі біології закладів загальної середньої освіти обговорювали питання щодо виявлення та підтримка інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння формувати та відстоювати власну думку в процесі написання науково-дослідницьких робіт у системі Малої академії наук України.

Фокус-група вчителів географії розглянули питання інтеграції освітнього процесу. У роботі заходу брав участь учитель курсу «Захист Вітчизни» Білоцерківського навчально-виховного об`єднання «Звитяга», переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Олейніков А.С. Учителям було запропоновано нове бачення проведення цьогоріч етапу «Топографія» на міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Як відомо, Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Джура" ("Сокіл") – це системна форма позакласної роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді, один із заходів реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015.

Учасник всеукраїнського проекту «Філологічний олімп», учитель Черкаського фізико-математичного ліцею Малигіна Л.М. поділилася з колегами – учителями зарубіжної літератури міста з прочитанням та інтерпретацією творів сучасної світової літератури на методичному аукціоні «Аналіз та інтерпретація художнього тексту».

Природничники й історики


  

Тиждень педмайстерності вчителів природничо-математичного циклу

опубліковано 25 бер. 2019 р., 03:55 Катя Ярмак   [ оновлено 12 квіт. 2019 р., 01:23 ]

     З метою популяризації передового педагогічного досвіду, пошуку нових ідей, прийомів, форм та методів роботи на сучасному уроці, учителі природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів міста брали участь у міському тижні педмайстерності, який проходив з 18 по 22 березня.

     Педагоги прагнули показати свою майстерність і знання опанованих інтерактивних,проектних та інформаційно-комунікаційних технологій. Найбільш активними у своєму прагненні поділитися своїм педагогічним досвідом в цьому році виявились учителі математики. 

    У БЗШ №18 відбувся відкритий урок у 6-А класі, що працює за технологією «Росток» на тему: «Рівняння». Пономаренко Наталія Григорівна – досвідчений та творчий педагог, для якої любов до предмету, до учнів та освітнього процесу – це справа її життя. Неймовірна відданість справі, щирість та професіоналізм визначали діяльність педагога, а обізнаність, активність й інтерес – школярів. За типологією уроків технології «Росток» – це урок рефлексії, що визначається повторенням, узагальненням, акцентуванням уваги на конкретному освітньому матеріалі.

    Урок був насичений відпрацюванням практичних умінь на повторення прикладів рівносильних перетворень рівнянь, закріплення  алгоритму розв’язування рівнянь різних типів, формування алгоритму рефлексивного мислення. В ході уроку учні самостійно аналізували результати власної діяльності й визначали рівень своєї компетентності. «Своя гра», а саме в такій формі було організовано повторення, вдалася завдяки злагодженій співпраці педагога й школярів.

     На базі БЗШ №  ім. Т. Г. Шевченка було проведено для учнів 7-х класів факультативне заняття з математики у формі засідання креативного клубу на тему «Математичні парадокси  та софізми» вчителем математики Сахненком Андрієм Івановичем.

     Мета заняття полягала в тому, щоб навчити учнів бачити хибно придумані судження при перетворенні виразів, при доведенні, які містять видимість істинності. Для цього учням 7-х класів було запропоновано виконати ряд завдань, при розв’язанні яких учителем було свідомо допущено  помилки. При розв’язуванні завдань були використані формули скороченого множення, теореми про суму кутів трикутника та нерівність трикутника, які вивчаються учнями в навчальній програмі з математики. Помилки з’явились тому, що перетворення виразів були нетотожними, не враховувались властивості геометричних фігур, судження проводились поверхово, було загублено навмисно логічні переходи в процесі розв’язання завдань. Такий підхід в роботі з учнями  сприяє підвищенню інтересу до вивчення математики, акумуляції логічного  мислення, яке вони спрямовують на відшукування помилок, розвиває  вміння структуризувати  власну думку, на основі  відомих фактів  низкою логічних переходів доводити істинність твердження.

      У БСПМШ № 16 Кирдей Ірина Дмитріївна провела відкритий урок в 11-А класі на тему «Похідна функції в прикладних задачах». В основу методики повторення перед ЗНО вивченої раніше теми учитель поклала метод Бенджаміна Блума, відомий в освітній практиці як «Ромашка Блума». Учні формулювали запитання і розв’язували задачі, просуваючись від простого засвоєння знань до глибокого розуміння і творчого застосування. Більшість пропонованих учителем на уроці задач були укладені в форматі ЗНО. Важливим акцентом на уроці було використання документ-камери, яка дозволяє в режимі реального часу транслювати на екран тексти тих навчально-методичних посібників, яких не мають учні. Колеги – вчителі математики шкіл міста – високо оцінили ефективність проведеного заняття та подякували вчителю та учням за гостинність та атмосферу творчості і співпраці на уроці.

      Всі уроки були проведені на високому методичному та науковому рівні із застосуванням сучасних технологій навчання. На своїх уроках педагоги міста майстерно створювали педагогічні ситуації успішного та ефективного спілкування з учнями, взаємодію, у процесі якої вчитель та учень виступали співавторами уроку. Саме такі уроки дають можливість учням проявити ініціативу, творчість, дослідницький підхід до вивчення програмового матеріалу. Проведені заходи та заняття були цікавими та і пізнавальними,сприяли всебічному творчому,інтелектуальному та естетичному розвитку.  

      Тож побажаємо педагогічним працівникам подальшої наснаги,творчості,удосконалення майстерності та професіоналізму у їх професійній діяльності.

Тиждень педагогічної майстерності


Семінар-практикум для вчителів музичного мистецтва «Розвиток морально-духовної, творчої та інтелектуально-розвиненої особистості в умовах реформування освіти»

опубліковано 22 бер. 2019 р., 02:50 Катя Ярмак

21 березня 2019р. у БЗШ №5 відбувся семінар-практикум для вчителів музичного мистецтва «Виховання в учнів національної свідомості та духовне збагачення особистості на уроках музичного мистецтва і в позанавчальний час». Відкрила семінар методист НМЦ управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Чабаненко Анна Вікторівна. Учитель музичного мистецтва Марія Миколаївна Юрковська ділилася досвідом  реалізації своєї методичної проблеми. Учасники семінару отримали велике задоволення від концертної програми «На зустріч з піснею», в якій взяли участь вокальні колективи «Барви», «Діти України», «Дзвіночки», а також солісти: Марандюк Катерина (3-А), Розанов Артем (4-Б), Безрук Людмила (4-А) та керівник творчих колективів Юрковська М.М.

Семінар-практикум для вчителів музичного мистецтва


Семінар-практикум для вчителів фізики з проблеми «Використання онлайн-ресурсів з підготовки до ЗНО»

опубліковано 22 бер. 2019 р., 02:43 Катя Ярмак

Ефективна підготовка до ЗНО з фізики - важливий фактор у навчанні старшокласників. Як успішно підготувати учнів до ЗНО з фізики?Як зробити цей процес максимально цікавим і доступним для учнів з абсолютно різним рівнем підготовки? Ці важливі питання намагалися проаналізувати вчителі фізики міста під час семінару «Використання онлайн-ресурсів з підготовки до ЗНО», що відбувся 20 березня 2019 року в Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11.

Під час семінару були розглянуті шляхи підвищення якості підготовки школярів до ЗНО з фізики. Мельник Ірина Миколаївна запропонувала вчителям міста кілька форм практичних прийомів інтерактивного повторення матеріалу. Кревська Валентина Олексіївна та Кучмет Валентина Вікторівна презентували посібники для розв’язування задач, складені за структурою завдань ЗНО, та  проаналізували сайти самопідготовки учнів до ЗНО.

Семінар-практикум для вчителів фізики


1-10 of 146