НМЦ‎ > ‎

Про НМЦ

Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Положення про науково-методичний центр (переглянути/завантажити)

Циклограма роботи науково-методичного центру управління освіти і науки (переглянути/завантажити)

Посадова інструкція методиста науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (переглянути/завантажити)


МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ МІСТА:

«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників через формування міського інноваційного освітньо-інформаційного  простору як чинник якісної освіти й умова реалізації моделі Нової української школи»

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ М. БІЛОЇ ЦЕРКВИ

 

1.   Забезпечення сучасної якості освіти на основі формування ключових компетенцій особистості, визначених державними стандартами, через створення освітнього простору, реалізацію індивідуалізації й       диференціації навчання, розвитку та соціалізації особистості.

2.   Формування освітньої системи на засадах педагогіки партнерства, створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла  інтелектуальні, емоційні й         соціальні потреби, формуванню усебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення.

3.     Спрямування науково-методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, реалізацію  творчих запитів.

4.     Постійний розвиток процесу мотивації вчителя до самоосвіти, забезпечення свободи творчості, його професійного розвитку у підвищенні результативності його педагогічної праці.

5.     Підготовка педагогічних працівників до сприйняття та реалізації всіх інноваційних процесів, які відбуваються в освіті, поглиблення педагогічної та психологічної компетентності кожного педагога.

6.     Формування сучасного освітнього середовища, модернізація змісту й технологій навчального процесу на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, компетентнісного та                       діяльнісного підходів.

7.  Системно - цільовий підхід до планування роботи на принципах гуманізації оновлення змісту науково-методичної роботи, науковості, творчості, динамізму, гнучкості, наступності, та практичної                 спрямованості.

8.   Створення цілісної інтегрованої системи науково-методичної роботи, яка ґрунтується на диференційованому, особистісно орієнтованому підході й спрямована на розвиток  професійної компетентності,     стимулювання самоосвіти та творчих пошуків кожного педагога.

9.          Забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідність поставленій меті й завданням, поглиблення  науковості та практичної спрямованості.

10.    Вивчення професійних досягнень учителів, класних керівників, вихователів, узагальнення їх досвіду та його впровадження в практику роботи педагогічних колективів міста.

     11.  Стимулювання ініціативи та активізація творчості педагогічних колективів у науково-дослідницькій і дослідно-експериментальній діяльності, спрямованій на оновлення і розвиток навчально-виховного процесу,                              здійснення  моніторингу результативності цієї діяльності.

    12.    Упровадження дистанційного навчання в систему науково-методичної й навчально-виховної роботи міста.

    13.    Управління процесом методичного супроводу підвищення кваліфікації неперервної освіти педагогічних працівників, сприяння організації раціональної педагогічної праці, створення мотивації до самоосвіти педагогів.

    14.    Підготовка педагогічних працівників до реалізації автономії у визначенні змісту освіти.

    15.    Підвищення якості науково-методичної роботи зі шкільними й міськими методичними об’єднаннями та їхніми керівниками щодо забезпечення професійної підготовки вчителя до надання освітніх послуг високої якості.

    16.    Активне залучення кращих педагогічних працівників міста до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами через удосконалення її структури, до керівництва міськими професійними об’єднаннями              педпрацівників.

    17. Інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграція у навчально-виховний процес сучасного освітнього закладу з метою                             соціалізації й  адаптації до суспільного життя.

    18.    Забезпечення ефективного функціонування мереживної Інтернет-спільноти педагогів міста.


Comments