НМЦ‎ > ‎

Про НМЦ

Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Положення про науково-методичний центр (переглянути/завантажити)

Циклограма роботи науково-методичного центру управління освіти і науки (переглянути/завантажити)

Посадова інструкція методиста науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (переглянути/завантажити)


Методична проблема освітньої системи міста:

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ІННОВАЦІЙНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

В УМОВАХ МІСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНО – ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Пріоритетні напрями організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах освіти м. Білої Церкви

1.            Інформаційно-методичний супровід діяльності  освітніх закладів міста по забезпеченню якісної освіти.

2.            Організаційно-методичне забезпечення профілізації навчання в старшій школі.

3.            Науково-методичне забезпечення професійної підготовки вчителя в умовах профільного навчання та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

4.            Формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.

5.            Розвиток професійних, предметних та методичних компетентностей педагогічних працівників, підвищення їх фахового рівня.

6.            Інформаційно-комп’ютерна підтримка навчально-виховного процесу, комп’ютеризація управлінської діяльності.

7.            Забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідність поставленій меті і завданням, поглиблення її науковості та  практичної спрямованості.

8.            Здійснення контролю і надання підтримки навчальним закладам в апробації навчальних програм і підручників, електронних засобів навчального призначення, реалізації нових педагогічних методик і технологій.

9.            Вивчення професійних досягнень вчителів, класних керівників, вихователів, узагальнення їх досвіду та його  впровадження в практику роботи  педагогічних колективів міста.

10.         Стимулювання ініціативи та активізація творчості педагогічних колективів у науково-дослідницькій і дослідно-експериментальній діяльності, спрямованої на оновлення і розвиток навчально-виховного процесу, здійснення моніторингу  результативності цієї діяльності.

11.         Впровадження дистанційного навчання у систему науково-методичної роботи міста.

12.         Забезпечення ефективної оперативної інформації про нові методики, технології, організацію і діагностику навчально-виховного процесу.

13.         Управління процесом методичного супроводу підвищення кваліфікації і неперервної освіти педагогічних працівників, сприяння організації раціональної педагогічної праці, створення мотивації  до самоосвіти педагогів.

14.         Реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти.

15.         Підвищення якості  науково – методичної роботи зі шкільними і міськими методичними об’єднаннями  та їх керівниками відносно забезпечення професійної підготовки вчителя до надання освітніх послуг високої якості.

16.         Активне залучення кращих педагогічних працівників міста до організації науково - методичної роботи з педагогічними кадрами через удосконалення її структури, до керівництва міськими професійними об’єднаннями педпрацівників.

17.         Створення умов для використання кожним учителем інформаційно - комп’ютерної підтримки навчального процесу, використання існуючого  та розробки авторського програмного забезпечення.

18.         Впровадженя в практику роботи дошкільних закладів освіти інноваційних технологій навчання і виховання; організація  методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти щодо впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку " Я у Світі".

19.         Інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами. дітей з особливостями психофізичного розвитку щодо впровадження інклюзивної освіти  для інтеграції таких дітей в  навчально - виховний процес сучасного освітнього закладу з метою їх соціалізації та  адаптації до суспільного життя.

20.         Висока інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її відповідність поставленій меті і завданням. Забезпечення ефективного функціонування мереживної Інтернет - спільноти педагогів міста «БЦВікі».


Comments