Інноваційної

Відділ інноваційної діяльності

забезпечує підтримку інновацій і дослідно-експериментальної роботи в освітніх установах, експертизу програм, посібників, педагогічного досвіду в системі освіти міста.

Проблеми, які досліджують педагогічні колективи, різноманітні. Заклади освіти працюють за 7 програмами і проектами міжнародного рівня, 12 програмами Всеукраїнського рівня, 6 експериментальними програмами регіонального рівня та 25 програмами локального рівня.


Обсяг інноваційної діяльності в місті Біла Церква, новизна і складність завдань, які стоять перед закладами освіти, вимагають моніторингу і експериментальної перевірки впровадження педагогічних інновацій. Тому управління освіти і науки, науково-методичний центр продовжують експериментальну діяльність з проблеми “Експертиза інноваційної діяльності в регіоні” під керівництвом Інституту педагогіки АПН України

Спільно з науковцями розроблена програма дослідно-експериментальної роботи, відповідно до якої проведений цикл методологічних семінарів для керівників шкіл з проблеми, методична сесія “Презентація освітніх проектів загальноосвітніх навчальних закладів”, науково-практичні конференції, презентації, зустрічі, конкурси. Матеріали заходів систематично висвітлюються в газеті “Освітянська трибуна”, публікуються в регіональних та Всеукраїнських виданнях.

Comments