НМ відділ

Навчально-методичний відділ

забезпечує умови для підвищення кваліфікації і рівня методичної майстерності педагогічних і керівних кадрів, розробляє і організовує систему підтримки і стимулювання праці педагогів, здійснює моніторинг процесу підвищення кваліфікації і методичного рівня педагогічних і керівних кадрів та якості освітніх послуг.



Comments