Центри ДН

В освітній системі міста функціонують два центри дистанційного навчання на базі:
  • БСШ №12;
  • БСПМШ №16.

Метою функціонування центрів є забезпечення широкого доступу педагогів та учнів до освітніх ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій і теле­комуніка­ційних мереж, створення умов для безперервного й до­даткового навчання педагогів міста Білої Церкви. Діяльність цент­рів спрямована на формування міської системи дис­тан­ційної освіти, створення її Веб-сере­довища, дистанційне на­вчання контингенту, надання допо­моги та консультування з питань на­­вчально-методичного забез­печення якості дистанційного навчання в місті, співпрацю з науково-ме­то­дичними установами, навчальни­ми закладами,  державними  та громадськими організаціями щодо розвитку дистанційної форми навчання.

Основними напрямами діяльності центрів дистанційного навчання є:

  1. організаційне і методичне забезпечення впровадження дистанційного навчання в місті;
  2. координація робіт з розроблення навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання;
  3. надання методичної та консультативної допомоги працівникам НМЦ з питань дистанційного навчання;
  4. співпраця з установами, вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти щодо розвитку дистанційного навчання.
Comments