ЦОІТ

Центр освітніх інформаційних технологій

        Ідея створення Міського центру освітніх інформаційних технологій (ЦОІТ) вперше була висунута фахівцями міського управління освіти і науки в 2004 році при розробці комплексної програми "Комп'ютеризації і інформатизації освіти м. Біла Церква".

Необхідність в створенні ЦОІТ - міського центру освітніх інформаційних технологій, який допоможе розв'язати проблеми, пов'язані з інформаційними процесами шкільної системи, виникла на початку другого етапу комп'ютеризації освіти - в 2004-2006 н.р., в період оновлення комп'ютерного парку шкіл, зміни орієнтації навчальних дисциплін, у зв'язку з широким використанням комп'ютерів і впровадженням нових технологій в навчально-виховний і управлінський процес. Таким чином визначилося широке коло питань і проблем, вирішувати які один-два фахівці управління крім своїх функціональних обов'язків не в силах.

Біла Церква - одне з самих технічно оснащених міст Київської області. Такому місту потрібні грамотні фахівці, що уміють користуватися сучасною технікою, володіють сучасними технологіями.

Підготувати грамотного учня, фахівця, що володіє новими інформаційними технологіями, можна тільки при відповідній підготовці педагогічних кадрів і за наявності необхідного матеріально-технічного і програмного забезпечення.

Як показує світовий і вітчизняний досвід, інформатизація в самій сфері освіти дозволить істотно змінити на краще зміст і форми освітнього процесу, вирішувати завдання інтенсифікації і індивідуалізації навчання, формування пізнавальних здібностей учнів, поліпшення організаційної структури навчального процесу, розповсюдження передового педагогічного досвіду, забезпечення права всіх громадян на отримання якісної освіти.

          Інформатизація в освіті - це значно більше, ніж просте впровадження в навчальний і управлінський процеси нового змісту і нових технологій, це той критерій, за рівнем розвитку якого в сучасному світі характеризується рівень розвитку держави.

      Потенційні можливості інформатизації в освіті надзвичайно великі і вони дозволять накопичити і зробити доступними викладачам і учням величезні об'єми навчально-методичних матеріалів, забезпечити їх високу наочність і здійснювати як індивідуальну, так і колективну роботу учнів. А органам і службам управління освіти, керівникам навчальних закладів  дадуть могутній інструмент, що дозволить ефективніше організовувати фінансові, статистичні, аналітичні, управлінські процеси, підвищити їх надійність і якість.

         Основна мета діяльності ЦОІТ - проведення єдиної політики інформатизації, формування високої інформаційної культури перш за все і головним чином в закладах освіти і розповсюдження її в місті через висококваліфіковані кадри, що готуються, підтримка і координація використання інформаційних технологій в соціально значущому секторі економіки і суспільства.


      ЦОІТ був створений як підрозділ інформаційно-бібліотечного відділ, який забезпечує інформаційну підтримку діяльності міської системи освіти, організовує обмін інформацією з усіма установами освіти міста шляхом підключення до телекомунікаційної мережі, здійснює видавничу діяльність в межах своєї компетенції. ЦОІТ має відеотеку кращих уроків, методичних і виховних заходів, що знайшло активне використання в практичній діяльності методистів. Особливого значення набуває інформатизація методичної служби. Створена  база даних передового педагогічного досвіду, інноваційної діяльності закладів освіти, вчителів, які працюють в інноваційному режимі, банк обдарованої учнівської молоді міста, банк молодих учителів, картотека комп’ютерно орієнтованих уроків учителів різних фахів. В  цьому  навчальному році  8 закладів освіти  проводять апробацію 29 ЕЗНП.  За допомогою комп’ютера створюються умови для ефективної науково-методичної роботи. Сучасною комп’ютерною технікою обладнані всі заклади освіти, всі вони мають підключення до мережі Інтернет, з квітня 2005 року запроваджене поточне інформування та зворотній  зв’язок з НМЦ та управлінням освіти через електронну пошту, інформація щомісячно розміщується на сайті науково-методичного центру.

        НМЦ, працюючи над програмою інформатизації, виділяє наступні завдання:

·         використання інформаційних технологій в освітніх дисциплінах;

·         впровадження комплексу програм управлінням освітою в школі;

·         активне використання Інтернет в освіті і т.д.

        Це можливо тільки в умовах єдиного інформаційного освітнього простору, для успішного створення якого НМЦ розробив програму створення єдиної освітньої мережі міста. Стратегічна мета розробленої програми полягає в об'єднанні інформаційних ресурсів м. Білої Церкви  в єдиний інформаційно-освітній простір з високою швидкістю обміну даними, що дозволить створити умови для підвищення якості навчання, розвитку дистанційної освіти, зниження витрат на організацію і управління навчальним процесом, створення міжшкільних, галузевих і регіональних інформаційних систем.

Comments