Гайдаєнко О.А.


5. Начальник навчально-методичного відділу Гайдаєнко Олена Анатоліївна:


5.1. Організовує, планує та координує роботу відділу, несе персональну відповідальність за результати його роботи.

5.2. Здійснює аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти міста, разом з працівниками відділу забезпечує науково-методичний супровід організації профільного навчання в школі ІІІ ступеня.

5.3. Забезпечує умови для підвищення кваліфікації й рівня методичної майстерності педагогічних працівників, здійснює моніторинг методичного рівня педпрацівників та якості освітніх послуг, планування науково-методичної роботи на діагностико-прогностичній основі.

5.4. Організовує роботу та керує Школою методичного активу.

5.5. Визначає мету та головні напрямки методичної роботи з учителями географії, економіки, хімії, біології, екології, природознавства, основ здоров'я  та викладачами курсу “Київщинознавство”. Здійснює керівництво роботою міських методичних об’єднань цих фахів, вивчає їх якісний і кількісний склад, вносить пропозиції щодо підвищення їх педагогічної майстерності.

5.6.  Надає методичну допомогу вчителям географії, економіки, хімії, біології, природознавства, основ здоров'я та викладачам курсу “Київщинознавство”, організовує та керує роботою вчителів із впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей та технологій навчання. Координує діяльність ММО вчителів цих фахів з відповідними навчально-методичними кабінетами КНЗ КОР "КОІПОПК".

5.7. Координує роботу міських опорних закладів освіти, аналізує їх діяльність.

5.8. Виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки. Разом з головами та активом ММО розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів, надає методичну допомогу педагогам, які атестуються в поточному навчальному році. Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання географії, економіки, хімії, біології, екології, природознавства, основ здорова та курсу “Київщинознавство”, проводить індивідуальні та групові консультації, організовує семінари, консультування.

5.9. Організовує, спрямовує і керує роботою міського НТУ МАН України, є виконавчим секретарем координаційної ради міського НТУ. Надає допомогу керівникам шкільних НТУ в організації їх роботи, координує роботу осередків МАН. Надає методичну допомогу з підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, організує проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, аналізує його результати, здійснює підготовку учнів та необхідної документації до участі у ІІІ і IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсів-захистів МАН, готує проекти наказів з цих питань.

5.10. Координує діяльність НМЦ і закладів освіти з Київським обласним комунальним позашкільним навчальним закладом „Мала академія наук учнівської молоді", забезпечує інформування, участь учнів закладів освіти міста в обласних і всеукраїнських конкурсах через систему МАН, аналізує результативність цієї участі.

5.11. Формує банки і бази даних обдарованої учнівської молоді, педагогічних працівників, які працюють з обдарованими.

5.12. Координує роботу НМЦ і закладів загальної середньої освіти міста в рамках міської програми “Обдарована дитина”. Консультує адміністрації закладів освіти з питань роботи з обдарованими учнями.

5.13. Несе персональну відповідальність за підготовку проектів розпорядчих документів та організацію роботи експертної ради щодо призначення стипендій міського голови.

5.14. Надає методичну допомогу, координує діяльність методичних кабінетів БЗШ № 5, БЗШ №7, БНВО "Звитяга", БЗШ №21.
Comments