Чабаненко А.В.

5. Методист навчально-методичного відділу Чабаненко Анна Вікторівна:

5.1. Визначає мету та головні напрями методичної роботи з учителями фізики, астрономії, математики, основ здоров’я, музики.

5.2. Вивчає якісний склад учителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної педагогічної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки.

5.3. Координує роботу слухачів обласних опорних закладів та обласних шкіл передового педагогічного досвіду.

5.4. Організує та керує експериментальною роботою вчителів з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів та технологій навчання.

5.5. Вивчає рівень викладання фізики, астрономії, математики, основ здоров’я, дає експертну оцінку рівня навчальних досягнень учнів шкіл міста, організує проведення контрольних зрізів знань учнів, в тому числі в класах з поглибленим вивченням предмета, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань.

5.6. Планує, координує та контролює роботу Університету психолого-дидактичних знань для молодих учителів закладів освіти міста проводить діагностування молодих спеціалістів та визначає основні напрямки методичної роботи з ними. Надає допомогу молодим учителям в опануванні теорією та методикою викладання навчальних предметів, у формуванні основ педагогічної майстерності.

5.7. Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання фізики, математики, основ здоров’я, проводить індивідуальні та групові консультації з різних питань викладання цих навчальних предметів, організовує семінари, консультування, різноманітні активні форми методичної роботи.

5.8. Координує діяльність ММО вчителів цих фахів з відповідними навчально-методичними кабінетами КОІПОПК.

5.9. Разом з головами ММО вчителів фізики,математики, музики розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів, надає допомогу вчителям, які атестуються в поточному навчальному році.

5.10. Виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, разом з учителями бере участь у виготовленні навчально-методичного забезпечення викладання предмету.

5.11. Надає методичну допомогу вчителям фізики, математики, основ здоров’я, музики в роботі за альтернативним та експериментальними підручниками та посібниками, здійснює контроль за результатами апробації експериментальних підручників відповідно фаху.

5.12. Організовує роботу по проведенню міських та обласних творчих та інтелектуальних конкурсів, турнірів, готує проекти відповідних наказів та направляє переможців для участі в обласних етапах.

5.13. Консультує вчителів міста з питань розробки авторських програм з навчальних дисциплін, факультативів, інтегрованих, елективних курсів, посібників та підручників, вивчає їх та відповідає за їх затвердження науково-методичною радою науково-методичного центру управління освіти і науки та передачу матеріалів для експертної оцінки членами науково-методичної ради КОІПОПК.

5.14. Є секретарем науково-методичної ради НМЦ. 
5.15  Надає методичну допомогу у проведенні шкільних предметних олімпіад, організує проведення міських предметних олімпіад, аналізує їх результати, здійснює підготовку учнів та необхідної документації до участі в ІІІ і IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, готує проекти наказів з цих питань.
5.16. Надає допомогу, координує та контролює діяльність методичних кабінетів БЗШ № 3, 6, 22, БВЗШ № 1,2.
Comments