Букач А.В.

1. Методист відділу інноваційної діяльності Букач Антоніна Василівна:


1.1. Відповідає за організацію роботи Центрів дистанційного навчання та Центру освітніх інноваційних технологій УОН.

1.2. Розробляє методичні рекомендації щодо впровадження комп’ютерних навчальних програм з різних освітніх галузей і використання їх у навчально-виховному процесі закладів освіти та в управлінській діяльності.

1.3. Надає методичну допомогу адміністраціям закладів та вчителям щодо роботи за електронними підручниками, ППЗ та посібниками, здійснює загальний контроль за результатами апробації електронних засобів навчального призначення. 

1.4. Контролює рівень комп’ютерного і програмного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста.

1.5. Здійснює комп’ютерний супровід діяльності науково-методичного центру, створює та поновлює різноманітні бази і банки даних.

1.6. Визначає мету та головні напрями методичної роботи з учителями інформатики.

1.7. Координує діяльність ММО вчителів інформатики.

1.8. Вивчає якісний і кількісний склад учителів із зазначених освітніх галузей, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної педагогічної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки.

1.9. Вивчає рівень викладання інформатики, дає експертну оцінку рівню навчальних досягнень учнів шкіл міста, організує проведення контрольних зрізів знань учнів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань.

1.10. Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання інформатики, проводить індивідуальні та групові консультації з різних питань викладання відповідних навчальних предметів, організовує семінари, консультування, різноманітні активні форми науково-методичної роботи.

1.11. Разом з головами ММО вчителів інформатики, розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів, надає допомогу вчителям, які атестуються у поточному навчальному році.

1.12. Розробляє заходи щодо зростання педагогічної майстерності вчителів відповідного фаху, формування оптимальних умов вирішення проблем якісного викладання інформатики. Виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки. Удосконалює шляхи і форми поширення творчого досвіду майстрів педагогічної справи.

1.13. Готує проекти наказів в межах своєї компетенції.

1.14. Відповідає за змістове та структурне упорядкування Веб-сайту НМЦ, міського освітнього середовища БЦХмара, управління освіти і науки, електронну пошту НМЦ та Інтернет інформування освітньої галузі міста, мережеву спільноту «БЦХмара».

1.15. Координує роботу за проектом «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти Білої Церкви» Програми розвитку системи освіти міста на 2016-2020 роки.

1.16. Надає допомогу, координує та контролює діяльність методичних кабінетів.
Comments