Бойко Л. Б.

                                                                     Бойко Лілія Борисівна

         1.   Визначає мету та головні напрями методичної роботи з учителями іноземної мови, головами шкільних методичних об'єднань класних керівників, педагогами-організаторами закладів освіти                 міста, педагогічними працівниками загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти.

        2.   Вивчає якісний склад педагогів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної педагогічної майстерності, здійснює заходи щодо їх самоосвіти у міжкурсовий період.

        3.   Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання іноземних мов.

        4.   Проводить індивідуальні та групові консультації з різних питань викладання іноземних мов, організовує семінари, консультування, різноманітні активні форми методичної роботи.

        5.    Керує  роботою міських методичних об'єднань класних керівників, педагогів-організаторів, педагогів позашкільних закладів освіти, вчителів іноземних мов.

        6.   Разом з головами ММО вчителів іноземних мов, класних керівників, педагогів-організаторів, педагогів позашкільних навчальних закладів розробляє зміст, форми і методи підвищення                         кваліфікації вчителів, надає допомогу вчителям, які атестуються у поточному навчальному році.

        7.   Виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, разом з учителями бере участь у виготовленні навчально-методичного забезпечення                         викладання предмета.

       8.   Розробляє методичні рекомендації, необхідну документацію з організації різних напрямків виховної роботи, проведення конкурсів та оглядів освітніх установ з різних проблем виховної                         роботи.

       9.   Бере участь у поточному та перспективному плануванні міських заходів.

      10.   Організовує міські семінари, конференції, презентації, зустрічі, круглі столи, творчі лабораторії, фестивалі, конкурси та інші форми методичної роботи з проблем виховання учнівської                            молоді.

                                                                             11.   Відповідає за організацію діяльності літніх мовних таборів.

                                                                             12.   Надає допомогу, координує та контролює діяльність методичних кабінетів БСШ№№ 1, 9, 13.

Comments