Терехова О.О.

4. Методист відділу інноваційної діяльності Терехова Ольга Олександрівна:

4.1. Визначає мету та головні напрями методичної роботи з учителями української мови і літератури, історії, правознавства, етики, художньої культури, курсу "Захист Вітчизни"; вивчає якісний склад, вносить пропозиції щодо підвищення професійної педагогічної майстерності й удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогів даних фахів. 

4.2. Організує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання, удосконалення форм і методів роботи педагогічних працівників. Виявляє, апробує та здійснює методичний супровід упровадження в практику роботи вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу передовий педагогічний досвід, освітні технології навчання й виховання, досягнення психолого-педагогічної науки.

4.3. Консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів і форм викладання української мови і літератури, суспільствознавчих дисциплін, художньої культури, курсу "Захист Вітчизни".

4.4. Здійснює експертну оцінку якості та результативності стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії, правознавства й етики, з української мови і літератури, художньої культури, курсу "Захист Вітчизни" відповідно до державних стандартів, організацію проведення контрольних зрізів знань, у тому числі в профільних класах, готує проекти наказів з цих питань.

4.5. Координує діяльність ММО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін з навчально-методичними кабінетами історії та правознавства, української мови і літератури, художньої культури, курсу "захист Вітчизни"  КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти".

4.6. Забезпечує навчально-методичне консультування і експертизу навчання суспільно-гуманітарного й філологічного профілів школи ІІІ ступеня. Розробляє методичні рекомендації щодо зростання педагогічної майстерності вчителів, формування оптимальних умов вирішення проблем якісного викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і проблем патріотичного виховання. Проводить індивідуальні, групові консультації з різних питань викладання мови і літератури, історії й правознавства, етики, організації навчально-виховного процесу, бере участь у навчально-методичному консультуванні вчителів на запити закладів освіти.

4.7. Разом з керівниками міських методичних об’єднань подає пропозиції щодо змісту форми і методів підвищення кваліфікації вчителів, надає допомогу педагогам, які атестуються в поточному навчальному році та вивчає їхній досвід роботи.

4.8. Здійснює відбір учителів для участі в конкурсі “Вчитель року” з відповідних номінацій.

4.9. Виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає, допомагає в узагальненні, заносить до картотети ППД, готує до участі в обласних, державних і міжнародних виставках. Проводить інформаційно-довідкову роботу зі створення банку педагогічної інформації, картотек. Удосконалює шляхи і форми поширення творчого досвіду майстрів педагогічної справи.

4.10. Надає методичну допомогу в проведенні шкільних предметних олімпіад, конкурсів, організовує проведення міської олімпіади, конкурсів з української мови і літератури, історії, правознавства, аналізує й узагальнює їх результати.

4.11. Надає методичну допомогу вчителям щодо роботи за експериментальними посібниками, здійснює загальний контроль за результатами апробації експериментальних підручників.

4.12. Координує й узагальнює матеріали з міжнародного співробітництва, яке здійснюють заклади освіти.

4.13. Надає допомогу, координує та контролює діяльність методичних кабінетів БСШ № 1, гімназії № 2, ліцею, НВК “Міцва - 613”.
Comments