Школа методактиву

ШКОЛА МЕТОДИЧНОГО АКТИВУ

Секція керівника міського методичного об’єднання


Заняття Школи методичного активу. 18.01.2018

Засідання школи.pptx


На сучасному етапі розвитку системи освіти все більше увагу приділяється професійному розвитку й освіті дорослої людини. У сфері управління будь-якою організацією дана проблема часто є найбільш актуальною. Управлінець в зв'язку зі своїми функціями повинен бути не лише керівником, але і наставником в організації, володіти самими різними формами професійного навчання своїх співробітників. Тільки тоді ми можемо говорити про ефективне управління та розвиток колективу організації, особливо, коли дана організація здійснює педагогічну діяльність. 

18 січня 2018 року на базі Білоцерківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №11 відбулося засідання Школи методичного активу з проблеми «Уніфікований підхід до планування роботи методичних та творчих об’єднань педагогів». 

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Сушко Оксана Петрівна презентувала  роботу методичної служби школи,  поділилася досвідом  ефективного використання такої продуктивної традиційної  форми науково-методичної роботи, як шкільне методичне об’єднання, презентувавши діяльність шкільного методичного об`єднання вчителів іноземних мов. 

Учитель початкових класів, керівник проект-групи «Ефективний педагог» Соляр Наталія Вікторівна розповіла про мету, завдання, механізми та шляхи реалізації проекту.
Заняття Школи методичного активу. 19.10.2017

ШМА 19.10.ppt

Глобальний розвиток інформаційних технологій невпинно вносить зміни в життя  суспільства. У сучасній школі змінилось поняття навчання: засвоєння знань поступається місцем умінню користуватися інформацією, отримувати її з різноманітних джерел. Формування особистості, готової до життєдіяльності на інформативній основі, сьогодні не можливе без створення єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу, адже саме з його допомогою можна перейти на якісно новий рівень в підходах до використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у всіх підрозділах школи, підвищення якості навчання та ефективності управління школою. 

Вагомою складовою інформаційного простору навчального закладу може стати шкільний сайт, як електронний представник школи в мережі Інтернет. Його створення – це крок до відкритості шкільного навчально-виховного процесу, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики школи. Новій українській школі, яка розвивається в умовах інформаційного суспільства, потрібен сучасний дієвий шкільний сайт.

19 жовтня на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 відбулося засідання школи методичного активу з проблеми «Сайт школи – обличчя сучасного навчального закладу», на якому були присутні 41 педагогічний працівник із закладів освіти міста. Тематика засідання зацікавила не тільки керівників міських методичних об’єднань, а й відповідальних за діяльність шкільних сайтів, координаторів шкільних осередків БЦХмари, координаторів сайтів шкільних методичних  об’єднань, власників персональних сайтів. Вела засідання методист науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, учитель інформатики Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 18, переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» Антоніна Василівна Букач. Перед педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти виступила заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина Миколаївна Самаріна, яка розкрила особливості організації спільної діяльності педагогічних працівників віртуальної методичної спільноти навчального закладу. 


Заняття Школи методичного активу. 26.01.2017

Копия 26.01.2017 засідання Фото.pptx

26 січня 2017 року на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Т.Г. Шевченка відбулося заняття Школи методичного активу для вчителів міста. Методист НМЦ управління освіти і науки Бойко Лілія Борисівна розпочала зустріч, наголошуючи на необхідність вивчення питання впровадження дистанційного навчання, що в силу своєї специфіки має багато переваг порівняно з традиційними формами навчання.  Сучасний навчальний заклад має використовувати всі переваги дистанційного навчання як найважливішого фактора рівного доступу до якісної освіти.

Заступник директора школи Сніжко Наталія Анатоліївна розкрила актуальність питання «Упровадження дистанційних технологій освіти – вимоги часу, нові умови життя, нові засоби взаємодії, новий стиль мислення».   Адже інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. У нашій школі за рішенням методичної ради школи реалізується проект «Створення єдиного освітнього та розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу», який орієнтовано на розширення можливостей використання інформаційних технологій та удосконалення навичок їх володіння всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Робота з вчителями та учнями спрямована на оволодіння ними навичок роботи з комп’ютертером та використання можливостей мережі. Для вчителів, які залучаються до індивідуального навчання проводяться практичні семінари, на яких відпрацьовуються основні прийоми  комбінування елементів ДН із індивідуальним навчанням. Як показує практика, важливо впроваджувати єдині вимоги, якими повинні керуватися вчителі при роботі з учнями (розклад консультацій, порядок листування, організація чату, та інше.) та враховувати доцільність використання елементів ДН на різних етапах навчання.

Колеги БЗШ №3 ім. Т.Г. Шевченка поділилися досвідом роботи з упровадження в практику роботи інформаційно-комунікаційних технологій та елементів дистанційного навчання: Левченко Людмила Миколаївна - «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання біології»; Остапченко Світлана Миколаївна - «Використання сайту класу для здійснення дистанційного навчання молодших школярів і в повсякденні».

Comments