Школа методактиву

ШКОЛА МЕТОДИЧНОГО АКТИВУ

Секція керівника міського методичного об’єднання


Заняття Школи методичного активу. 26.01.2017

Копия 26.01.2017 засідання Фото.pptx

26 січня 2017 року на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Т.Г. Шевченка відбулося заняття Школи методичного активу для вчителів міста. Методист НМЦ управління освіти і науки Бойко Лілія Борисівна розпочала зустріч, наголошуючи на необхідність вивчення питання впровадження дистанційного навчання, що в силу своєї специфіки має багато переваг порівняно з традиційними формами навчання.  Сучасний навчальний заклад має використовувати всі переваги дистанційного навчання як найважливішого фактора рівного доступу до якісної освіти.

Заступник директора школи Сніжко Наталія Анатоліївна розкрила актуальність питання «Упровадження дистанційних технологій освіти – вимоги часу, нові умови життя, нові засоби взаємодії, новий стиль мислення».   Адже інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. У нашій школі за рішенням методичної ради школи реалізується проект «Створення єдиного освітнього та розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу», який орієнтовано на розширення можливостей використання інформаційних технологій та удосконалення навичок їх володіння всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Робота з вчителями та учнями спрямована на оволодіння ними навичок роботи з комп’ютертером та використання можливостей мережі. Для вчителів, які залучаються до індивідуального навчання проводяться практичні семінари, на яких відпрацьовуються основні прийоми  комбінування елементів ДН із індивідуальним навчанням. Як показує практика, важливо впроваджувати єдині вимоги, якими повинні керуватися вчителі при роботі з учнями (розклад консультацій, порядок листування, організація чату, та інше.) та враховувати доцільність використання елементів ДН на різних етапах навчання.

Колеги БЗШ №3 ім. Т.Г. Шевченка поділилися досвідом роботи з упровадження в практику роботи інформаційно-комунікаційних технологій та елементів дистанційного навчання: Левченко Людмила Миколаївна - «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання біології»; Остапченко Світлана Миколаївна - «Використання сайту класу для здійснення дистанційного навчання молодших школярів і в повсякденні».

Заняття Школи методичного активу. 13.10.2016 

Передовий педагогічний досвід – результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання і виховання; творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу і особи вчителя.

13 жовтня 2016 року на базі Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов відбулося перше засідання Школи методичного активу на тему «Науково-методичне керівництво процесом виявлення, розвитку, вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду». Роботу навчального закладу з даного питання представила заступник директора з навчально-виховної роботи Лазебник Н.І. Надія Іванівна зазначила, що станом на 01.10.2016 року педагогами БСШ № 9 підготовлено 173 примірники друкованої продукції, 19 навчальних програм та 83 методичні посібники і розробки, частина яких представлена у Всеукраїнських виданнях «Шкільного світу», видавничої групи «Основа», Інтернет-виданнях.педагогічний колектив нагороджено срібною медаллю та дипломом П’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2014»у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».

Свою систему роботи та доробки із даної тематики представили педагогічні працівники закладу: голова шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Дмитревич Людмила Анатоліївна, голова шкільного методичного об’єднання вчителів фізики, математики, інформатики Нартова Тетяна Романівна, учитель української мови і літератури Чирко Галина Миколаївна, голова шкільного методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін Покотун Лариса Петрівна.

«…Кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї, створювався, визрівав і стверджувався на очах педагогічного колективу» вважав В. Сухомлинський. 

Comments