Школа методактиву

ШКОЛА МЕТОДИЧНОГО АКТИВУ

Секція керівника міського методичного об’єднання


План роботи Секції керівників міських методичних об’єднань на 2015/2016 н.р.

План роботи Секції керівників міських методичних об’єднань на 2014/2015 н.р.

Заняття Школи методичного активу. 26.01.2017

Копия 26.01.2017 засідання Фото.pptx

26 січня 2017 року на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Т.Г. Шевченка відбулося заняття Школи методичного активу для вчителів міста. Методист НМЦ управління освіти і науки Бойко Лілія Борисівна розпочала зустріч, наголошуючи на необхідність вивчення питання впровадження дистанційного навчання, що в силу своєї специфіки має багато переваг порівняно з традиційними формами навчання.  Сучасний навчальний заклад має використовувати всі переваги дистанційного навчання як найважливішого фактора рівного доступу до якісної освіти.

Заступник директора школи Сніжко Наталія Анатоліївна розкрила актуальність питання «Упровадження дистанційних технологій освіти – вимоги часу, нові умови життя, нові засоби взаємодії, новий стиль мислення».   Адже інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. У нашій школі за рішенням методичної ради школи реалізується проект «Створення єдиного освітнього та розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педколективу», який орієнтовано на розширення можливостей використання інформаційних технологій та удосконалення навичок їх володіння всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Робота з вчителями та учнями спрямована на оволодіння ними навичок роботи з комп’ютертером та використання можливостей мережі. Для вчителів, які залучаються до індивідуального навчання проводяться практичні семінари, на яких відпрацьовуються основні прийоми  комбінування елементів ДН із індивідуальним навчанням. Як показує практика, важливо впроваджувати єдині вимоги, якими повинні керуватися вчителі при роботі з учнями (розклад консультацій, порядок листування, організація чату, та інше.) та враховувати доцільність використання елементів ДН на різних етапах навчання.

Колеги БЗШ №3 ім. Т.Г. Шевченка поділилися досвідом роботи з упровадження в практику роботи інформаційно-комунікаційних технологій та елементів дистанційного навчання: Левченко Людмила Миколаївна - «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання біології»; Остапченко Світлана Миколаївна - «Використання сайту класу для здійснення дистанційного навчання молодших школярів і в повсякденні».

Заняття Школи методичного активу. 13.10.2016 

Передовий педагогічний досвід – результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання і виховання; творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу і особи вчителя.

13 жовтня 2016 року на базі Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов відбулося перше засідання Школи методичного активу на тему «Науково-методичне керівництво процесом виявлення, розвитку, вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду». Роботу навчального закладу з даного питання представила заступник директора з навчально-виховної роботи Лазебник Н.І. Надія Іванівна зазначила, що станом на 01.10.2016 року педагогами БСШ № 9 підготовлено 173 примірники друкованої продукції, 19 навчальних програм та 83 методичні посібники і розробки, частина яких представлена у Всеукраїнських виданнях «Шкільного світу», видавничої групи «Основа», Інтернет-виданнях.педагогічний колектив нагороджено срібною медаллю та дипломом П’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2014»у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».

Свою систему роботи та доробки із даної тематики представили педагогічні працівники закладу: голова шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Дмитревич Людмила Анатоліївна, голова шкільного методичного об’єднання вчителів фізики, математики, інформатики Нартова Тетяна Романівна, учитель української мови і літератури Чирко Галина Миколаївна, голова шкільного методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін Покотун Лариса Петрівна.

«…Кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї, створювався, визрівав і стверджувався на очах педагогічного колективу» вважав В. Сухомлинський. 

Заняття школи міського методичного активу. 30.04.2015

Дитина від своєї природи – допитливий дослідник, відкривач світу…Слід дитину спонукати до самостійної пізнавальної діяльності, формуючи з малих літ допитливість, прагнення до навчання, яке має бути радісною працею. (В.О. Сухомлинський )

30 квітня 2015 року на базі Білоцерківського колегіуму відбулося засідання школи методичного активу на тему: «Організаційно – методичне та управлінське забезпечення роботи з інтелектуально здібними та обдарованими учнями як один із пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу інноваційного типу». 

У роботі школи методичного активу взяли участь представники всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Із вступним словом до учасників зібрання звернулася Сударікова С.І., методист науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. Світлана Іванівна акцентувала увагу присутніх на тому, що першочерговим завданням навчального закладу є підтримка учня, розвиток його здібностей, підготовка ґрунту для їх реалізації, адже обдарованість – це система, що розвивається протягом усього життя людини. 

Заступник директора з виховної роботи колегіуму Дудка Л.В. познайомила присутніх із особливостями роботи зі здібними та обдарованими учнями та шляхами розвитку й формування науково- дослідницьких компетенцій колегіантів. 

Учитель географії, викладач курсу «Основи наукової діяльності» Яременко Л.П. розповіла про організацію науково – дослідницької роботи в колегіумі та впровадження у навчальний процес авторської програми «Основи науково – дослідницької роботи». 

Про особливості здійснення наукових досліджень у секціях мистецтвознавчого напрямку познайомила присутніх Сич М.О., учитель художньої культури Білоцерківського колегіуму, провідний мистецтвознавець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. А учениця 21 групи (9 класу) Петрова Поліна, яка є призером І етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт у системі МАН, призером Міжнародного конкурсу з українознавства презентувала свою роботу на тему: «Стріт-арт: виникнення, еволюція та основні тенденції». 

Заключним акордом заходу став тренінг «Як виявити працездатну особистість?», який провела для усіх присутніх практичний психолог колегіуму Булах М.В.


Заняття школи міського методичного активу. 15.10.2014

План проведення школи методичного активу 
15.10.2014 р. Гімназія №2 
„Дистанційне навчання як інноваційна навчальна технологія”
Керівники: Сударікова С.І., Букач А.В. 

1. Теоретичні основи щодо організації дистанційного навчання в школі. 
2. Сайти Google як платформа для організації дистанційного навчання: актуальність вибору сервісу та перспективи впровадження. 

  • Вимоги до інструментів і контенту 
  • Умови комунікації та взаємодії 
  • Публікація робіт учнів 
  • Контроль та оцінювання 
3. Організація впровадження навчального курсу «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя» з метою забезпечення навчання педагогів практичного використання технології дистанційного навчання у навчально-виховному процесі. 
4. Презентація навчальних курсів освітніх галузей ЗНЗ.

Заняття школи міського методичного активу. 25.03.2014

План проведення школи методичного активу 
25.03.2014 р. БЗШ № 20 
„Інноваційні підходи до організації роботи з обдарованими учнями” (для керівників міських методичних об’єднань учителів ЗНЗ)
Керівники: Сударікова С.І., Букач А.В. 
1. Презентація матеріалів переможців міського конкурсу методичних розробок для роботи з обдарованими учнями: 
  • Методична розробка «Стати успішним. Матеріали для підготовки до олімпіади зі світової літератури та контрольної роботи МАН». Григоренко О.П. (БЗШ № 6) 
  • Методичний посібник «Організація роботи з обдарованими дітьми в Білоцерківській гімназії № 2. Кондесюк Т.В. (гімназія № 2) 
  • Навчально-методичний комплекс «Фізика для допитливих». Петрик Т.О. (БЗШ № 20) 
  • Методична розробка «Дослідницька діяльність як провідний фактор у роботі учителя-словесника з обдарованими учнями на уроках та в позаурочний час». Омельченко Т.В. (БЗШ № 6) 
  • Навчально-методичний посібник «Обдарована дитина: теорія і практика». Ткаченко Ю.В.(БЗШ № 22) 
  • Програма міжшкільного факультативу з української мови і літератури для учнів 8-9 і 10-11 класів. Плигань О.В. (БСШ № 1) 
2. Систематизація «Методичної скарбнички» інформаційно-освітнього середовища БЦВікі відповідно до Положення про електронні освітні ресурси. Букач А.В. (методист НМЦ)

Заняття школи міського методичного активу. 18.09.2013

18 вересня 2013 року в БЗШ №6 відбулося заняття школи міського методичного активу  з теми «Створення віртуального методичного кабінету школи – необхідна умова підвищення методичної культури сучасного вчителя».

 Досвідом роботи методичного кабінету БЗШ №6 як організуючого центру системи методичної роботи з педагогічними кадрами поділилася з присутніми Братаненко О.Л., заступник директора з науково-методичної роботи. Доповідач презентувала створений шкільний віртуальний методичний кабінет, розповіла про використання ІКТ в управлінській діяльності, про переваги медіапростору та інтернетресурсів у методичній роботі з педагогічними кадрами, акцентувала увагу на ефективності плідної співпраці методичної ради школи з учительським, учнівським і батьківським колективами.

У занятті взяли активну участь керівники ШМО Бойко Т.В. та Шевчук Т.В., керівник творчої групи вчителів початкових класів із питань реалізації но­вих Державних стандартів Кикало Г.В., секретар НТУ «Паросток» Оме­льченко Т.В., керівник педагогічної майстерні, учитель-методист Гри­горенко О.П. У ході обговорення порушувалися актуальні питання щодо проблем організації навчально-виховного процесу закладу освіти, що функціонує в ре­жимі становлення і розвитку, способах їх вирішення,  формуванні про­фе­сій­них компетентностей, інноваційної та методичної культури педа­го­гіч­них кад­рів в умовах шкільного інформаційно-освітнього простору.


Секція керівника шкільного методичного об’єднання

План роботи Школи керівникаШМО

Засідання школи керівника шкільного методичного об'єднання. 25.09.2013

25 вересня 2013 року відбулося засідання школи керівника шкільного методичного обєднання науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, у якому взяло участь 27 педагогів.

Перед присутніми виступив методист науково-методичного центру Висторонський В.Г., який розповів про роль керівника шкільного методичного обєднання у структурі науково-методичної роботи навчального закладу. Розглядались питання щодо оформлення плану роботи ШМО, визначались завдання і форми роботи методичного об’єднання .

Заступник директора з НМР БЗШ № 8 Кубенко Н.О. поділилася з присутніми досвідом роботи закладу з організації діяльності ШМО, презентувала виставку методичних матеріалів педагогічних працівників школи.

Завідувач ЦППСіВР Корнієнко Л.В. провела з присутніми психологічний тест-опитувальник з методики «Вивчення кар’єрних орієнтацій».

Comments