Опорні ЗО

ПОЛОЖЕННЯ про міські опорні заклади освіти

Про надання статусу міського опорного закладу освіти. Презентація
Наказ управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 13.06.2014 №74 "Про надання статусу міського опорного закладу освіти"

МІСЬКІ ОПОРНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

Навчальний заклад

Проблема

Керівник

БЗШ № 4

Формування духовно-морального здоров'я учнів

Дроздовський О.М., директор

БЗШ № 5

Упровадження медико-педагогічної техно­логії «ПіснеЗнайка» в навчально-виховний процес

Грозна Н.Д., вчитель початкових класів

БЗШ № 7

Виховання толерантної особистості в умовах полікультурного середовища

Ломоносова О.В., заступник

БСШ № 12

Використання єдиного інформаційного середовища навчального закладу

Вітюк О.П., директор

БНВК «ЗОШ  № 13 -ДНЗ»

Створення умов для підвищення зміс­товності та гуманізації праці, її охорона

Іщенко С.В., директор

БНВО «ЗОШ № 15 – ДЮСОК»

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами

Слободянюк Н.Г., директор

БСПМШ № 16

Забезпечення якісної природничо-матема­тичної освіти

Кирдей І.Д., заступник директора

Цивільний захист. Безпека життєдіяльності учасників навчально - виховного процес 

Бабенко А.М., директор

БЗШ № 18

Упровадження освіти для сталого розвитку

Добронравіна Н.І., директор

БЗШ № 21

Превентивна освіта як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності

Мерімерін О.В., директор

БЗШ № 20

Корекційно - розвитковий комплекс як умова підвищення навчання дітей з ООП в процесі інклюзії

Чичикало О.Ф., заступник директора

СЮН

Формування екологічної компетентності в умовах сучасного позашкільного навчаль­ного закладу

Мазун Ю.М., методист СЮН

БНВО «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа І ступеня»

Упровадження системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді за проектом «Інтелект України»

Потильчак С.Й., заступник директора

БНВО «Ліцей-МАН»

Поєднання шкільного й позашкільного освітніх компонентів для формування учня-дослідника 

Яременко М.Г., директор

БНВО «Звитяга»

Організація військово-патріотичного вихо­вання в навчальному закладі

Дунаєва І.Л., начальник центру військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки БНВО «Звитяга»

ЗДО № 8

Розвиток обдарованості дітей старшого до­шкільного віку у процесі навчально-пізнавальної діяльності

Болотова О.М., вихователь-методист

ЗДО № 19

Методичні аспекти впровадження програми «Мудрі шахи» в освітній процес дошкільного навчального закладу

Духновська О.І., завідувач
Comments