Авторські програми

Авторські програми та посібники

Вимоги до оформлення

Зразок оформлення титульної сторінки програми

Вимоги до матеріалів що подаються на НМР

Правила оформлення бібліографічного списку джерел


Рекомендації

 

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів на присвоєння звань


Затвердження НМР

Comments