Про участь у Всеукраїнському пілотному проєкті для початкової школи «Мнемознайко»

опубліковано 26 жовт. 2020 р., 02:02 Лілія Бойко
Повідомляємо вас, що Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Розвитку Творчої Особистості «ВАРТО» пропонує взяти участь у Всеукраїнському пілотному проєкті для початкової школи «Мнемознайко».
Метою даного проєкту є покращення продуктивності освітнього процесу початкової освіти через ефективне засвоєння складної для сприймання інформації, формування навичок самонавчання учнів за допомогою впровадження технології освітньої мнемотехніки.
Завдання проєкту:
методичне забезпечення учнів Робочими зошитами та Методичними коментарями відповідно Навчальної програму курсу за вибором «Мнемічні таємниці» для учнів 1-4 класів;
професійне навчання вчителів за програмою «Освітня мнемотехніка», сертифікація відповідно вимогам МОН;
супровід вчителя: можливість використання нових методичних розробок, алгоритмів навчання (словникових слів, визначень, математичних термінів, опорних планів-конспектів складних для засвоєння тем тощо);
об'єднання вчителів у творчі групи для обробки та апробації нових навчальних матеріалів;
створення методичних розробок для вчителів початкової школи та опорних конспектів для учнів за темами, які потребують додаткового опрацювання.


Повна інформація в документах
Comments