Обласна учнівська наукова конференція «Філософський симпозіон – 2019»

опубліковано 24 вер. 2019 р., 02:59 Олена Гайдаєнко

Запрошуємо учнів 9-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти презентувати результати особистих наукових пошуків із філософії, соціології, правознавства, релігієзнавства, педагогіки, журналістики з теми «Проблеми гендеру в суспільних науках» на обласній учнівській науковій конференції «Філософський симпозіон – 2019», що відбудеться 30 жовтня 2019 р.(м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37, КВНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»). Організатор заходу – Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді».

Для участі в конференції необхідно до 30 вересня 2019 р. заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/MwwVz8zN3BUiaU2d6
Повний текст доповіді українською або англійською мовою надішліть на адресу: kyiv.region.philosophy4man@gmail.com
Тема листа: «Філософський симпозіон – 2019».
Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали, а також відмовити у публікації, якщо матеріали містять плагіат або не мають наукової новизни. Учнів, запрошених до участі в заході, за результатами рецензування робіт, буде повідомлено на електронні адреси, вказані під час реєстрації в анкеті не пізніше 15 жовтня 2019 р. Список учасників конференції буде оприлюднений на сайті http://www.kyivobl-man.npu.edu.ua/.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг до 4 стор. формату А4, кегль 14, шрифт TimesNew Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, посилання на літературу – в квадратних дужках, наприклад [1, с. 35]. 
Список використаної літератури – в алфавітному порядку в кінці тексту. У лівому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника, з нового рядка – назву навчального закладу, клас, у наступному рядку – прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника. Через два рядки по центру – назву доповіді

Зразок оформлення

Касьянова Євгенія Анатоліївна,
учениця Білоцерківського навчально-
виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія наук»
Київська обл., м. Біла Церква
Науковий керівник: Беньківський Сергій Васильович, учитель історі.

Найбільш поширені геронтостереотипи та роль медіа щодо їх розповсюдження в Україні

Вагомою частиною аналізу проблеми ейджизму є розгляд сталих упереджень, які існують у суспільстві відносно літніх людей та феномену старіння. Найбільш стійкими та очевидними стереотипами є переконання у тому, що старість приходить за календарем і пов’язана тільки з хворобами й деградацією, тоді як молодість дорівнює красі.
Українська науковиця С. Аксьонова є підтвердженням того, що у культурі наявні оцінки-визначення того, якою має бути людина у різному віці, вважає результати Європейського соціального опитування (European Social Survey, ESS). Цей міжнародний проект, реалізований у 2006–2007 рр., було спрямовано на глибше розуміння поширених серед європейців поглядів на організацію життєвого циклу і стратегій планування особистого життя. Так, в одному з блоків запитань респондентам запропоновали висловити власну думку щодо віку, коли людина досягає старості [3].
Наприклад, в Україні майже третина респондентів вважали, що жінки досягають старості, коли перетинають 60-річну вікову межу. 
Українське суспільство може запропонувати тільки два сценарії для жінки середнього віку: або дбайливої бабусі, або звабливої спокусниці. Варіанту, в якому б жінка могла відкрито заявити, що їй комфортно перебувати в її тілі, та в її віці найближчим часом не спостерігається.
Ці висновки дозволяють встановити важливу річ – людина, чий вік наближається до 60, зазнає в Україні величезного тиску. Причому для жінок ця напруга посилюється тим, що медіа пропагують культ молодості та краси.

Джерела

1. Березіна О. О. Ейджизм у суспільстві: проблеми пізнього віку / О. О. Березіна // Актуальні проблеми психології. Том VIII: Психологічна теорія і технологія навчання / за ред. С. Д.ºМаксименка, М. Л. Смульсон. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 5. – С. 3–10.
2. Демографічне старіння в Україні на фоні загальносвітової тенденції прискореного старіння населення : реферативний огляд / Н. В. Добра, Є. О. Корнілова, Ж. В. Самохіна– К., 2015. – 32 с.
3. Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К. : ВД «АДЕФ-Україна», 2014. – 288 с.
4. Гендер для медій. Підручник із ґендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / Марія Маєрчик, Ольга Плахотнік, Галина Ярманова. – К: Критика, 2017. – 220 с.

Comments