МОН ПРОПОНУЄ ДО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБМІНУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2020-2022 РОКИ»

опубліковано 6 квіт. 2020 р., 23:45 Лілія Бойко
Мета проєкту розпорядження – створення екосистеми, яка дозволяє інноваторам створювати та впроваджувати (комерціалізувати) власні розробки.

Проєктом акта передбачається здійснення заходів, що спрямовані на створення сприятливого нормативно-правового поля для розвитку інновацій; розвиток інноваційної інфраструктури; сприяння розвитку інноваційної культури та культури підприємництва, просвітництво у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій; забезпечення надання державної підтримки для здійснення інноваційної діяльності; методичне забезпечення інноваційної діяльності та трансферу технологій; сприяння регіональному інноваційному розвитку; забезпечення комунікації між усіма учасниками інноваційного процесу, сприяння отриманню ними консультаційних послуг та супроводу на усіх етапах інноваційного циклу; забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності; стимулювання інновацій та проєктів на базі відкритих даних, цифровізація; проведення моніторингу стану інноваційної сфери та аналізу результативності реалізації заходів.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта просимо надсилати до 17 квітня 2020 року на e-mail: zenova@mon.gov.ua, Марина Зенова.

Comments