Анкета для керівників і педагогічних працівників закладів освіти

опубліковано 5 трав. 2021 р., 06:37 Олена Гайдаєнко

Шановні колеги! Як відомо, майже 20 років тому Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) було започатковано Міжнародне дослідження якості освіти PISA, що вважається авторитетним і достовірним джерелом інформації про якість навчання і результати навчальних досягнень 15-річних підлітків у світі. Україна долучилася до PISA в циклі 2018 року, в якому брали участь понад 80 країн.

PISA орієнтована на визначення рівня сформованості грамотності учнів/студентів у визнаних ключових предметних галузях (читанні, математиці та природничо-наукових дисциплінах) на компетентнісних засадах і ставить за мету виявлення здатності 15-річних підлітків різних країн застосувати здобуті знання, уміння, навички, ставлення в реальних життєвих ситуаціях та порівняння одержаних результатів у розрізі країн-учасниць міжнародного дослідження. Результати PISA використовують не лише урядовці для прийняття обґрунтованих політичних рішень, а й освітянська та наукова спільнота для покращання шкільного курикулуму в контексті PISA.

З метою вивчення змісту українських підручників із математики та природничо-наукових дисциплін у ракурсі складання PISA  просимо заповнити анкету для керівників і педагогічних працівників закладів освіти за покликанням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKt5pzzpeoFfLDMZyGzksSG9K7QaqSeiRwG2qlM_XHGsz45A/viewform.

Анкету потрібно заповнити до 14 травня.

Comments