Дошкільна освіта

Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти міста

            На модернізацію змісту дошкільної освіти, забезпечення якісної дошкільної освіти спрямована робота  науково-методичної служби міста. У дошкільних навчальних закладах освітній процес забезпечують 664 вихователя, 37 вихователів-методистів, 76 музичних керівників, 36 практичних психологів, 31 інструкторів з фізкультури, 7 керівників гуртка, 57 вчителів-логопедів і 6 учителів-дефектологів, 1 асистент вихователя. Системою суспільного дошкільного виховання, яка забезпечує організовану та цілеспрямовану підготовку старших дошкільнят до навчання у нових шкільних умовах, охоплено 96% п'ятирічних дітей. З урахуванням дітей, які відвідують позашкільні навчальні заклади та охоплені іншими формами дошкільної освіти відсоток охоплення  освітою дітей 5-ти річного віку складає 100%.

            Зміст навчально-виховного процесу дошкільних закладів міста закладу  визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля.

            Підвищенню рівня та результативності роботи з педагогічними кадрами сприяє раціональна організація структури науково-методичної роботи, яка  спрямована на підвищення кваліфікації та розвиток професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, всебічний розвиток дітей дошкільного віку. Систему науково-методичної  роботи складають 10 методичних об,єднань всіх категорій педагогічних працівників, проблемні та творчі групи, консалтингові центри, творчі лабораторії,  консультпункти, школи педагогічної майстерності, новопризначених педпрацівників, резерву керівних кадрів тощо.    

            Інноваційна діяльність стала стимулюючим фактором у розвитку дошкільної освіти міста. У 2016/2017 навчальному році дошкільні заклади міста працюють за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Всі дошкільні заклади забезпечені програмами та навчально-методичними матеріалами для педагогів. В наявності є навчально-методичні матеріали для дітей (підручники, посібники, додаткова література, робочі зошити, аудіоматеріали, відеоматеріали тощо), які  рекомендовано Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. З метою програмного та навчально-методичного забезпечення інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної ос віти. у місті розроблено методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи», навчальні посібники «Мій розумний зошит», «Розумний зошит для малят», яким надано гриф  Міністерства освіти і науки України (ДНЗ № 19, 21) , 3 методичних рекомендацій. які схвалені науково-методичної радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». До  Анотованого каталогу  занесено  2 перспективні педагогічні досвіди роботи педагогічних працівників дошкільних закладів міста.

            Підвищенню якості дошкільної освіти, її подальшому інноваційному розвитку сприяє дослідно-експериментальна робота у педагогічних колективах. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18 здійснює дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня з проблеми «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному просторі», який   співпрацює на основі Угоди з лабораторією психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (науковий керівник завідувач лабораторії, доктор психологічних наук, професор Піроженко Т. О.).  Дошкільний навчальний заклад № 12, 2, 21 ,9  здійснюють співпрацю з Український інститут екології людини» під керівництвом  директора інституту, доктора фізико-математичних наук, професора Курика М.В. з проблеми  «Еколого-оздоровча робота з дітьми в дошкільному навчальному закладі», а ДНЗ № 8 з Інститутом обдарованої дитини  НАПН України з проблеми «Естетичний розвиток та формування уявлень про світ у дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва» (науковий керівник кандидат педагогічних наук Шелестова Л.В.).

            У 2016/2017 навчальному році педагоги ДНЗ  взяли участь у Обласному науково-практичному семінарі педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Організація безпеки життєдіяльності у довкіллі» у м. Переяслав – Хмельницький  (Хитрова І.І. ДНЗ №16); у тренінгу «Послуга сімейного патронату: робота міждисциплінарної команди в найкращих інтересах дитини» (Ярова О. М. ДНЗ №13), стали учасниками Міжнародного проекту «Освіта ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства»; пройшла навчання за практичним курсом «Основи мнемотехніки») Ярова О. М. ДНЗ №13, Зубань О.О. ДНЗ № 29;  вихователь- методист Болотова О.М. ДНЗ № 8  взяла участь  участь у   засіданні «круглого столу» за темою «Реалізація варіативної складової змісту дошкільної освіти: досвід, проблеми і перспективи» у рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті». Дошкільні навчальні заклади здійснюють видавничу діяльність.

            Дошкільні навчальні заклади з метою удосконалення освітнього процесу використовуються  інноваційні методики, педагогічну спадщину  видатних педагогів та парціальні програми, а саме: педагогічна система М.Монтессорі (ДНЗ №31); впровадження у практику роботи основних ідей концепції С.Русової (ДНЗ №1); педагогічна спадщина В. Сухомлинського(ДНЗ № 15, 4, 18, 20), програма Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» (ДНЗ №8); впровадження  елементів концепції К.Орфа «Всесвіт музичних звуків» (ДНЗ №17); методика М.Зайцева навчання читанню та лічбі дітей дошкільного віку (ДНЗ №3,18); програма В. Суботіна «Сонячне мистецтво Марії Приймаченко» (ДНЗ № 24), методики розвивального читання Л.Шелестової (30 ДНЗ міста), авторська програма  М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення  дітей дошкільного віку» (ДНЗ № 7,18), медико-педагогічна технологія «Піснезнайка» (ДНЗ № 21), курсу « Дошкільникам про освіту сталого розвитку» 10 дошкільних закладів. 

            Позитивно вирішено питання забезпечення методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою та підключенням до Інтернету та створено власні веб-сайти.  

Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти:

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів(груп) до повного задоволення потреб населення;

- стовідсоткове охоплення обов'язковою дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку через урізноманітнення форм її здобуття;

- створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів
.


Нормативно–правове забезпечення організації освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах     Переглянути/Завантажити 

Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"     Переглянути/Завантажити 

Презентуємо посібник «Діти  з розладами аутичного спектра» 

        Актуальність проблеми аутизму в тому, що рік у рік  кількість дітей із розладами аутистичного спектра стає дедалі більшою. Масштаби поширення аутизму в усьому світі змушують уже зараз замислитися. За останніми скринінговими даними в Україні на кожну тисячу дітей шестеро мають симптоми аутизму, тому вже сьогодні потрібно серйозно підійти до вивчення причин таких порушень і шукати шляхи корекційно-педагогічної допомоги. У посібнику «Діти  з розладами аутичного спектра» представлено план корекційно - розвиткової роботи для дітей із розладами аутистичного спектра, описано традиційні та інноваційні методи, прийоми корекції аутистичних проявів, зразки ігор відповідно до комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт” (за заг. ред.Т. В. Скрипник), рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

Посібник адресований фахівцям психолого-педагогічного профілю, які опікуються проблемами дітей із розладами аутистичного спектра: вчителям-дефектологам, учителям-логопедам, практичним психологам, вихователям корекційних та інклюзивних груп.

Презентация1.ppt

Наші надбання

Повідомляємо, що
комплекту «Мудрі шахи»: Методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи та Додатку до методичних рекомендацій з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (Авторський колектив: В. В. Семизорова – методист НМЦ м. Біла Церква Київської області; О. І. Духновська – завідувач ДНЗ № 19 “Кобзарик” м. Біла Церква Київської області; А. Б. Кольба – викладач шахів Київського “НВК Новопечерська школа”; Л. Ю. Пащенко – вихователь ДНЗ № 19 “Кобзарик” м. Біла Церква Київської області; Б. П. Фенюк – член Національної спілки журналістів України) за рішенням комісії з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України надано гриф (лист ІМЗО від 03.03.2017р. № 2.1/12-Г-98. Комплект спрямований на реалізацію завдань освітньої лінії «Шахи» варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти і може бути використаний як методичний супровід до програми та методичних рекомендацій із навчання дітей старшого дошкільного віку “Мудрі шахи” (автори: Семизорова В. В., Духновська О. І., Пащенко Л. Ю.).

 Вітаємо авторів комплекту та бажаємо невичерпних творчих сил, натхнення та нових творчих здобутків!

MUDRI_ShAKhI_секції 2017.pptxКомісія з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України 
надала гриф (Лист ІМЗО від 03.03.2017 № 2.1/12-Г-95) посібнику «Мій розумний зошит» для дітей старшого дошкільного віку  (автори:В.В. Семизорова – методист НМЦ Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області; К.В. Гергало, В.І Скрипак, І.А. Михайленко – вчителі-логопеди дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 21 «Малятко» Білоцерківської міської ради Київської області;

Вітаємо авторів, бажаємо нових творчих ідей і плідного їх втілення!  

Презентація зошита проста.pptx


Comments